Privatperson - Statlig tjänstepension

Välkommen till SPV

Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut  tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom  staten och statliga bolag.

Läs mer om SPV

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Är du eller har du varit anställd på

  • ett bolag inom PostNord
  • ett företag anslutet till ITP-S-planen
  • ett företag anslutet till PA-91 F
  • RFV:s sjukhus i Nynäshamn eller vid Tranås Kuranstalt.

Välj ett annat tjänstepensionsavtal

Se dina utbetalningar

Genom e-tjänsten Dina utbetalningar kan du se dina utbetalningar från SPV och Kåpan Pensioner.

Logga in och se dina utbetalningar

Har du fått dina pensionsbesked?

Den statliga tjänstepensionen ser olika ut för olika individer. Du kan alltså få ett, två eller tre pensionsbesked.

Så här läser du dina pensionsbesked

Pappersbesked, nej tack!

Genom att ansluta dig till tjänsten Mina meddelanden kan du få dina pensionsbesked digitalt istället för på papper.

Mer information om att få pensionsbeskeden digitalt istället för på papper

Vad händer med din statliga tjänstepension 2016? »

2015-12-14

Vid årsskiftet räknar SPV om de statliga tjänstepensionerna. Det innebär att du som tillhör tjänstepensionsavtalen PA 03, PA-91 eller PA-SPR får en sänkt utbetalning nästa år. På Dina pensionssidor kan du se dina kommande utbetalningar från SPV.

Vi har gjort en kundresa »

2015-12-08

Vi har just slutfört vår första kundresa. En kvalitativ undersökning som har gett oss en hel del insikter om hur våra kunder känner inför pensioneringen. Många upplever en osäkerhet om de har fått all information som de behöver. De är heller inte säkra på vad de olika begreppen i informationen betyder eller vilka organisationer som sköter vad.

Nu kan tidigare statligt anställda ansöka om pension på Dina pensionssidor »

2015-12-01

I dag lanserar vi tjänsten Din ansökan. I tjänsten kan du som har en förmånsbestämd ålderspension, även kallad livränta och fribrev, göra en ansökan digitalt.

Klart med nytt pensionsavtal i staten »

2015-11-11

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att ett nytt flexibelt premiebestämt pensionssystem införs, som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv.

Banners

Kundservice

Frågor om utbetalning

020-65 00 65

Andra frågor om statlig tjänstepension

020-51 50 40