Privatperson - Statlig tjänstepension

Välkommen till SPV

Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut  tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom  staten och statliga bolag.

Läs mer om SPV

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Är du eller har du varit anställd på

  • ett bolag inom PostNord
  • ett företag anslutet till ITP-S-planen
  • ett företag anslutet till PA-91 F
  • RFV:s sjukhus i Nynäshamn eller vid Tranås Kuranstalt.

Välj ett annat tjänstepensionsavtal

Se dina utbetalningar

Genom e-tjänsten Dina utbetalningar kan du se dina utbetalningar från SPV och Kåpan Pensioner.

Logga in och se dina utbetalningar

Har du fått dina pensionsbesked?

Den statliga tjänstepensionen ser olika ut för olika individer. Du kan alltså få ett, två eller tre pensionsbesked.

Så här läser du dina pensionsbesked

Pappersbesked, nej tack!

Genom att ansluta dig till tjänsten Mina meddelanden kan du få dina pensionsbesked digitalt istället för på papper.

Mer information om att få pensionsbeskeden digitalt istället för på papper

Dags att välja?

Du kan påverka storleken på din framtida tjänstepension genom att välja hur din pengar ska placeras och förvaltas.

Logga in och gör ditt individuella val

Klart med nytt pensionsavtal i staten »

2015-11-11

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har idag undertecknat ett avtal om nya pensionsbestämmelser för unga medarbetare i staten. Avtalet innebär att ett nytt flexibelt premiebestämt pensionssystem införs, som kommer att underlätta såväl rörligheten på arbetsmarknaden som ett längre arbetsliv.

Undersökning om våra kunders nöjdhet »

2015-11-05

Varje år undersöker vi hur kunderna upplever våra tjänster och service samt den information vi ger om den statliga tjänstepensionen. Även i år visar resultatet att den övergripande nöjdheten hos våra olika kundgrupper är fortsatt hög.

Pensionsavtalet skrivs under nästa vecka »

2015-11-05

Den 4 november publicerade Arbetsgivarverket information om att tjänstepensionsavtalet PA 16 nu börjar närma sig en slutversion. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har arbetat med detaljerna under hösten och den 11 november är parterna överens om att skriva under slutversionen av avtalet. Det kommer då att publiceras i sin helhet på Arbetsgivarverkets webbplats.

Vad händer med din statliga tjänstepension 2016? »

2015-10-29

Vid årsskiftet räknar SPV om de statliga tjänstepensionerna. Det innebär att du som tillhör tjänstepensionsavtalen PA 03, PA-91 eller PA-SPR får en sänkt utbetalning nästa år. På Dina pensionssidor kan du se dina kommande utbetalningar från SPV.

Banners

Kundservice

Frågor om utbetalning

020-65 00 65

Andra frågor om statlig tjänstepension

020-51 50 40