Privatperson - Statlig tjänstepension

Välkommen till SPV

Vi på Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut  tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom  staten och statliga bolag.

Läs mer om SPV

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Är du eller har du varit anställd på

  • ett bolag inom Posten AB
  • ett företag anslutet till ITP-S-planen
  • ett företag anslutet till PA-91 F
  • RFV:s sjukhus i Nynäshamn eller vid Tranås Kuranstalt.

Välj ett annat tjänstepensionsavtal

Lär dig mer om din statliga tjänstepension

Se vår inspelade version av föreläsningen Lär dig mer om din statliga tjänstepension. I filmen berättar vi om den statliga tjänstepensionens tre delar, hur du kan ta ut din pension och vad du bör tänka på.

Se filmen Lär dig mer om din statliga tjänstepension

Gör en prognos över din framtida pension

På Dina pensionssidor kan du se dina pensionsbesked och göra en prognos över din framtida pension.

Logga in på Dina pensionsidor

Dags att välja?

Du kan påverka storleken på din framtida tjänstepension genom att välja hur din pengar ska placeras och förvaltas.

Logga in och gör ditt individuella val

SPV ringer aldrig och frågar efter ditt kontonummer »

Igår 08:48

Vi har uppmärksammat att personer ringer till pensionärer och vill ha deras kontonummer. SPV ringer aldrig och frågar dig efter ditt kontonummer. Vi uppmanar dig därför att vara försiktig med vem du lämnar ut ditt kontonummer till.

Undersökning om kundernas nöjdhet »

2014-12-10

Varje år undersöker vi hur kunderna upplever våra tjänster och service samt information om den statliga tjänstepensionen. Resultatet från årets undersökning är mycket glädjande eftersom den övergripande nöjdheten har åter igen ökat hos alla våra kundgrupper, det vill säga arbetsgivare, statligt anställda och pensionärer.

Regeringen söker generaldirektör och myndighetschef för Statens tjänstepensionsverk »

2014-12-05

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och söker nu generaldirektör och myndighetschef för Statens tjänstepensionsverk (SPV).

Nytt för dig som är anställd vid teater-, dans- och musikinstitutioner »

2014-12-01

Anställda vid teater-, dans- och musikinstitutioner får ändrade pensionsvillkor i och med att regeringen beslutat om ändringar i den så kallade PISA-förordningen från 1 januari 2015. Dina nya pensionsvillkor ska istället regleras i ett kollektivavtal.

Banners

Kundservice

Frågor om utbetalning

020-65 00 65

Andra frågor om statlig tjänstepension

020-51 50 40