Jämför försäkringsutbud och avgifter - SPV
Traditionell försäkring
- med garanti
Traditionell livförvaltning med en utfäst garanti.
Fondförsäkring
- entrélösning
Den förvaltningslösning som spararen först hamnar i hos det valda fond-försäkringsbolaget.
Fondförsäkring - fondutbud hos respektive försäkringsgivare
Hållbarhet
Läs försäkringsgivarens hållbarhetsförklaring. Den beskriver om hänsyn tas till hållbarhet och om kapitalet förvaltas hållbart.
Fondutbud med betyg
Se försäkringsgivarens fondutbud med aktuella betyg per fond
Svenska aktiefonder
Fonder som placerar i svenska aktier oberoende av bolagsstorlek.
Globala och regionala aktiefonder
Fonder som placerar globalt och/ eller i regionerna Nordamerika, Europa, Norden och Japan. Oberoende av bolagsstorlek.
Nya marknads-
och länderfonder
Fonder som placerar globalt i tillväxtmarknader och/eller specifika tillväxtmarknadsländer. Oberoende av bolagsstorlek.
Långa räntefonder
Fonder som placerar i svenska eller svenska och nordiska obligationer (både stat och företag) med duration längre än 1 år och är denominerade eller hedgade till SEK.
Korta räntefonder
Fonder som placerar i svenska eller svenska och nordiska obligationer (både stat och företag) med duration kortare än 1 år och är denominerade eller hedgade till SEK.
Räntefonder utland
Fonder som placerar i utländska obligationer.
Hedge- och absolutfonder
Fonder som antingen klassas som hedgefond eller fonder som har ett absolutavkastande avkastnings- och riskmål utifrån en fördefinierad tidshorisont.
Blandfonder
Fonder som klassas som blandfonder oberoende om de är försiktiga eller offensiv.
Övriga   fonder 
Fonder som inte tillhör någon av de övriga definierade kategorier.
Fast avgift per år och kronor
Det här är en fast avgift som du betalar varje år för att försäkringsgivaren administrerar din försäkring.
Total rörlig kostnad (%)
En rörlig kostnad som försäkringsgivaren tar ut för att förvalta dina pensionspengar. Kostnaden består av två delar, försäkringsavgift och aktuell kapitalförvaltningskostnad.
Avkastning senaste 5 åren (%)
Här kan du se hur försäkringsgivaren lyckats med kapitalförvaltningen i genomsnitt per år de fem senaste åren. Saknas siffror beror det på att försäkringen inte funnits i fem år.
Total rörlig kostnad (%)
En avgift som försäkringsgivaren tar ut för att förvalta dina pensionspengar. Dessa placeras alltid först i en så kallad entrélösning och därefter i den fond du själv har valt.
Avkastning senaste 5 åren (%)
Här kan du se hur entrélösningen har utvecklats i genomsnitt per år de fem senaste åren. Saknas siffror beror det på att entrélösningen inte funnits i fem år.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Traditionell försäkring
Alecta

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Det är vi specialister på. Vi ägs av våra drygt 2 miljoner kunder. Vårt enda uppdrag är att ge deras tjänstepensioner största möjliga värde.

Läs mer om Alecta »

75,0
0,18

Alecta – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,15 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,03 %
9,31

Alecta – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Alecta Optimal Pension är ett enkelt pensionssparande som passar de allra flesta. I Alecta får du god avkastning och låga avgifter. Du är garanterad en pension som minst motsvarar inbetalda premier och avgiften kan aldrig bli högre än 50 kronor i månaden.

Läs mer om hållbarhetsarbete på Alecta:s webbplats
AMF

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna.

Läs mer om AMF »

75,0
0,18

AMF – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,15 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,03 %
6,82

AMF – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

AMFs trygga placering med garanti och möjlighet till hög avkastning. Våra förvaltare tar hand om ditt sparande och placerar i aktier, obligationer och fastigheter utifrån marknadsläge.

Läs mer om hållbarhetsarbete på AMF:s webbplats
Kåpan Tjänstepension

Kåpan Tjänstepension förvaltar tjänstepensionen för dig som är statligt anställd. Vi erbjuder en traditionell pensionsförsäkring med långsiktigt god avkastning till lägsta möjliga kostnad.

Läs mer om Kåpan Tjänstepension »

Kåpan Valbar 0,0
0,09

Kåpan Tjänstepension, Kåpan Valbar – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,05 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,04 %
9,49

Kåpan Tjänstepension, Kåpan Valbar – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Kåpan Valbar är en traditionell försäkring med låg avgift där risknivån i sparandet är anpassad efter din ålder. Om du är ung och har lång tid kvar till pension har du en högre risk i ditt sparande. När du är äldre och närmar dig pension minskar vi risken i ditt sparande.

Läs mer om hållbarhetsarbete på Kåpan Tjänstepension:s webbplats
Kåpan Aktieval 0,0
0,09

Kåpan Tjänstepension, Kåpan Aktieval – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,05 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,04 %
13,36

Kåpan Tjänstepension, Kåpan Aktieval – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Kåpan Aktieval är en traditionell försäkring med hög risknivå där Kåpan Tjänstepension sköter placeringarna. Pengarna placeras enbart i aktier fram tills du går i pension. När du börjar ta ut din pension ändras placeringsinriktningen till en lägre risknivå. Avgifterna för Kåpan Aktieval är lika låga som för förvalsalternativet Kåpan Valbar.

Läs mer om hållbarhetsarbete på Kåpan Tjänstepension:s webbplats
Fondförsäkring
AMF

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna.

Läs mer om AMF »

75,0 0,2
14,28

AMF – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

AMF Generationsportfölj är speciellt framtagen för att passa långsiktigt sparande och är en kombination av tre fonder, AMF Aktiefond Global, AMF Aktiefond Sverige och Räntefond Mix.

0,25

AMF – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • AMF Aktiefond Sverige 0,2 %
 • AMF Aktiefond Småbolag 0,3 %
0,25

AMF – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • AMF Aktiefond Världen 0,35 %
 • AMF Aktiefond Europa 0,3 %
 • AMF Aktiefond Global 0,2 %
 • AMF Aktiefond Nordamerika 0,3 %
 • Storebrand Japan A EUR 0,1 %
0,28

AMF – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,3 %
 • AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 0,25 %
0,1

AMF – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • AMF Räntefond Lång 0,1 %
0,1

AMF – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • AMF Räntefond Kort 0,1 %
 • AMF Företagsoblgtionsfond 0,1 %
0,1

AMF – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • AMF Räntefond Mix 0,1 %
0,35

AMF – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • AMF Balansfond 0,35 %
0,5

AMF – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Hälsovård Tema 0,5 %
 • Swedbank Robur Technology A 0,5 %
 • Swedbank Robur Fastighet A 0,5 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på AMF:s webbplats Läs mer om fondutbudet på AMF:s webbplats
Futur

Från och med november 2023 byter Futur Pension namn till Futur. Men vi behåller vår vision - En bättre pension.

Läs mer om Futur »

65,0 0,32
14,0

Futur – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global emerging marketsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond.

0,38

Futur – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Humle Småbolagsfond 0,75 %
 • Öhman Etisk Index Sverige A 0,3 %
 • Danske Invest SICAV - Sverige Beta 0,2 %
 • Storebrand Sverige Plus A SEK 0,25 %
0,44

Futur – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Maj Invest Global Value Equities A 0,75 %
 • Danske Invest SICAV - Global Index 0,24 %
 • Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie 0,75 %
 • Storebrand Global Solutions 0,7 %
 • Storebrand Aktiefond Europa 0,2 %
 • Storebrand Aktiefond Japan 0,2 %
 • Storebrand Aktiefond USA 0,2 %
 • Danske Invest Europa 0,7 %
 • Danske Invest Global Index Restricted 0,4 %
 • Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK) 0,2 %
 • Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 0,2 %
 • Storebrand Europa Plus A SEK 0,25 %
 • Storebrand Global Low Volatility A SEK 0,45 %
 • Storebrand Global Plus A SEK 0,25 %
 • M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€AAcc 0,7 %
 • Swedbank Robur Global High Dividend 0,5 %
 • Swedbank Robur Kapitalinvest 0,5 %
 • T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund                    0,7 %
0,61

Futur – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Storebrand Emerging Markets Plus A SEK 0,5 %
 • Franklin India A(acc)USD 0,75 %
 • Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD 0,83 %
 • Schroder ISF Latin American 0,77 %
 • Storebrand Emerging Markets SRI 0,4 %
 • Öhman Etisk Index Pacific 0,3 %
 • Öhman Etisk Emerging Markets 0,75 %
0,2

Futur – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Storebrand Grön Obligationsfond 0,2 %
 • Carnegie Obligationsfond A 0,2 %
0,09

Futur – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta 0,09 %
0,4

Futur – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • Danske Invest SICAV Glbl Corp Bds A SEKH 0,4 %
0,5

Futur – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • Norron Select R 0,5 %
 • Norron Target R 0,5 %
0,5

Futur – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • IKC Global Flexibel 0,5 %
 • IKC Sverige Flexibel 0,5 %
 • Danske Invest Allocation SICAV - Horisont Balanserad 0,5 %
 • Danske Invest Allocation SICAV - Horisont Försiktig 0,5 %
 • Nowo Global Fund 0,5 %
0,6

Futur – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0,2 %
 • AuAg Essential Metals 0,8 %
 • Swedbank Robur Fastighet 0,65 %
 • Swedbank Robur Technology 0,65 %
 • Carnegie Listed Infrastructure 0,7 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Futur:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Futur:s webbplats
Handelsbanken

Handelsbanken har lång erfarenhet av sparande. Vi har ett tydligt fondutbud med historiskt bra avkastning. Vi erbjuder hög tillgänglighet via våra bankkontor, telefon och webb.

Läs mer om Handelsbanken »

75,0 0,35
14,83

Handelsbanken – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Dina pengar placeras i den av Handelsbankens Pensionsfonder som överensstämmer med din ålder. Risknivån i ditt pensionssparande anpassas då automatiskt efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

0,45

Handelsbanken – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Sverige Index Criteria 0,4 %
 • Handelsbanken Svenska Småbolag 0,5 %
0,45

Handelsbanken – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Global Tema 0,5 %
 • Handelsbanken Japan Tema 0,5 %
 • Handelsbanken Amerika Tema 0,5 %
 • Handelsbanken Nordiska Småbolag 0,5 %
 • Handelsbanken Europa Index Criteria 0,2 %
 • Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK) 0,4 %
 • Handelsbanken Europa Selektiv 0,5 %
 • Handelsbanken Norden Selektiv 0,5 %
0,7

Handelsbanken – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Asien Tema 0,7 %
 • Handelsbanken Latinamerika Impact Tema 0,7 %
 • Handelsbanken EMEA Tema 0,7 %
 • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 0,7 %
 • Handelsbanken Asien Småbolag 0,7 %
0,3

Handelsbanken – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Handelsbanken Långränta 0,3 %
 • Handelsbanken Företagsobligation 0,3 %
0,15

Handelsbanken – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Handelsbanken Kortränta SEK 0,15 %
0,3

Handelsbanken – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK) 0,3 %
0,35

Handelsbanken – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Funds Pension 40 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 50 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 60 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 70 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 80 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 90 L 0,35 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Handelsbanken:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Handelsbanken:s webbplats
Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största pensionsförvaltare och har ett brett utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer om Länsförsäkringar »

75,0 0,4
12,54

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Fonden är en generationsfond. Initialt placerar fonden 100% i aktier, för att cirka 15 år innan måldatum påbörja en successiv nedtrappning av aktievikten. Vid uppnått måldatum placerar fonden i cirka 45% aktierelaterade värdepapper för att under kommande år dra ned aktievikten till cirka 27%. Detta innebär att även risknivån minskar successivt.

0,44

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Sweden Equity 0,5 %
 • Lannebo Sverige 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sverige Index 0,2 %
 • Länsförsäkringar Sverige Vision B 0,5 %
 • Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision B 0,5 %
0,37

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Japan Index 0,2 %
 • SEB Nordenfond 0,5 %
 • Länsförsäkringar USA Index 0,2 %
 • Länsförsäkringar Europa Index 0,2 %
 • SKAGEN Global A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Global Index 0,2 %
 • Länsförsäkringar Global Vision B 0,5 %
 • Länsförsäkringar USA Aktiv B 0,5 %
 • Länsförsäkringar Europa Aktiv B 0,5 %
0,67

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Schroder Latin America 0,7 %
 • JP Morgan Emerging Market Small Cap 0,7 %
 • East Capital Eastern Europe 0,7 %
 • Fidelity India Focus A-USD 0,7 %
 • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 0,4 %
 • Länsförsäkringar Asienfond B 0,7 %
 • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 0,7 %
 • Carnegie Ryssland C 0,7 %
 • Fidelity Emerging Markets 0,7 %
 • Schroder China Opportunities 0,7 %
0,3

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Lång räntefond 0,3 %
 • Öhman Realräntefond A 0,3 %
 • Enter Klimatfokus Ränta 0,3 %
0,2

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Kort räntefond 0,2 %
0,4

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • BlueBay Investment Grade Bd Acc R SEK 0,4 %
 • Neuberger Berman HY Bd SEK Adv Acc 0,4 %
0,4

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Multistrategi 0,4 %
0,45

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Sparmål 2065 0,4 %
 • Länsförsäkringar Mix 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2015 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2020 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2025 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2030 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2035 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2040 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2045 0,4 %
 • Lannebo Mixfond 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2050 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2055 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2060 0,4 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A 0,5 %
 • Nordea Stabil 0,7 %
0,7

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Fastighetsfond A 0,7 %
 • JPM Global Healthcare A (acc) USD 0,7 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Länsförsäkringar:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Länsförsäkringar:s webbplats
SEB

SEBs fondförsäkringsbolag är Sveriges ledande och har 1,2 miljoner kunder och ett heltäckande pensionserbjudande. Läs gärna mer på www.seb.se/avtalspension.

Läs mer om SEB »

75,0 0,4
14,21

SEB – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

SEB PA16 Pension är en fondportfölj som består av utvalda fonder. Portföljen innehåller 100% aktiefonder tom 60 års ålder, då risknivån minskas successivt genom omplacering till räntefond.

0,5

SEB – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Sweden Equity Fund 0,75 %
 • SEB Sverige Indexnära A 0,25 %
0,48

SEB – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Global Aktiefond A 0,5 %
 • SEB Europe Equity Fund C EUR Lux 0,7 %
 • SEB USA Indexnära C USD Lux 0,25 %
 • SEB Europa Indexnära C EUR Lux 0,25 %
 • SEB Global Indexnära C USD Lux 0,25 %
 • Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio JPY 0,7 %
 • SEB Nordamerikafond Små och Medelstora Bolag 0,7 %
0,7

SEB – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • East Capital Global Emerging Markets Sustainable A SEK 0,7 %
 • Fidelity Asian Special Sits A-USD 0,75 %
 • Goldman Sachs Emerging Mkts Eq Base Acc 0,75 %
 • Goldman Sachs India Equity Base USD Acc 0,75 %
 • JPM China A (acc) USD 0,75 %
 • JPM Latin America Equity A USD 0,6 %
 • SEB Östeuropa Små och Medelstora Bolag C EUR - Lux 0,6 %
0,2

SEB – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • SEB Obligationsfond SEK 0,2 %
0,1

SEB – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • SEB Likviditetsfond SEK 0,1 %
0,4

SEB – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • SEB Global High Yield SEK 0,6 %
 • SEB Green Bond Fund SEK - Lux 0,2 %
 • SEB Corporate Bond SEK - Lux 0,4 %
0,55

SEB – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • SEB Asset Selection C H-SEK 0,55 %
0,5

SEB – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • SEB Pensionsfond SEK Lux 0,5 %
 • SEB Pensionsfond Plus SEK- Lux 0,5 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på SEB:s webbplats Läs mer om fondutbudet på SEB:s webbplats
Swedbank

Swedbank Försäkring har en unik förankring över hela landet med Swedbanks och Sparbankernas bankkontor. Ambitionen är att vara bäst på service och att skapa försäkrad trygghet för våra kunder.

Läs mer om Swedbank »

75,0 0,4
19,31

Swedbank – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Entréfonden är speciellt framtagen för pensionssparande. Den anpassar automatiskt risknivån utifrån ålder, både inför och under pensionen. Enkel och trygg, inga fler val!

0,42

Swedbank – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Sverige I 0,35 %
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 0,7 %
 • Swedbank Robur Access Sverige 0,2 %
0,45

Swedbank – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Nordenfond 0,6 %
 • Swedbank Robur USA 0,5 %
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 0,6 %
 • Swedbank Robur Globalfond I 0,35 %
 • Swedbank Robur Aktiefond Pension 0,42 %
 • Öhman Etisk Index Japan 0,4 %
 • BNP US Growth C C 0,95 %
 • Swedbank Robur Global High Dividend SEK 0,6 %
 • Swedbank Robur Access Europa 0,2 %
 • Swedbank Robur Access USA 0,2 %
 • Swedbank Robur Access Global 0,2 %
 • Swedbank Robur Access Edge Japan 0,2 %
 • Swedbank Robur Global Impact 0,5 %
 • Swedbank Robur Europafond I 0,5 %
 • Swedbank Robur Transition Global J 0,5 %
0,58

Swedbank – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Asienfond 0,8 %
 • Swedbank Robur Global Emerging Markets 0,8 %
 • Swedbank Robur Access Asien 0,2 %
 • Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets 0,5 %
0,28

Swedbank – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Obligation A 0,3 %
 • Swedbank Robur Realränta 0,3 %
 • Swedbank Robur Corporate Bond Europe 0,25 %
0,1

Swedbank – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Räntefond Kort A 0,1 %
0,4

Swedbank – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield 0,4 %
0,7

Swedbank – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • Case Hedgefond 0,7 %
 • Norron Target R 0,7 %
0,48

Swedbank – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Access Mix 0,2 %
 • Swedbank Robur Mixfond Pension 0,42 %
 • Swedbank Robur Transfer 50 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 60 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 70 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 80 0,5 %
 • Swedbank Robur Bas 75 0,68 %
 • Swedbank Robur Bas 25 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 90 0,5 %
0,7

Swedbank – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Fastighet 0,7 %
 • Carnegie Fastighetsfond Norden A 0,9 %
 • Swedbank Robur Technology 0,5 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Swedbank:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Swedbank:s webbplats