Jämför försäkringsutbud och avgifter - SPV
Traditionell försäkring
- med garanti
Traditionell livförvaltning med en utfäst garanti.
Fondförsäkring
- entrélösning
Den förvaltningslösning som spararen först hamnar i hos det valda fond-försäkringsbolaget.
Fondförsäkring - fondutbud hos respektive försäkringsgivare
Hållbarhet
Läs försäkringsgivarens hållbarhetsförklaring. Den beskriver om hänsyn tas till hållbarhet och om kapitalet förvaltas hållbart.
Fondutbud med betyg
Se försäkringsgivarens fondutbud med aktuella betyg per fond
Svenska aktiefonder
Fonder som placerar i svenska aktier oberoende av bolagsstorlek.
Globala och regionala aktiefonder
Fonder som placerar globalt och/ eller i regionerna Nordamerika, Europa, Norden och Japan. Oberoende av bolagsstorlek.
Nya marknads-
och länderfonder
Fonder som placerar globalt i tillväxtmarknader och/eller specifika tillväxtmarknadsländer. Oberoende av bolagsstorlek.
Långa räntefonder
Fonder som placerar i svenska eller svenska och nordiska obligationer (både stat och företag) med duration längre än 1 år och är denominerade eller hedgade till SEK.
Korta räntefonder
Fonder som placerar i svenska eller svenska och nordiska obligationer (både stat och företag) med duration kortare än 1 år och är denominerade eller hedgade till SEK.
Räntefonder utland
Fonder som placerar i utländska obligationer.
Hedge- och absolutfonder
Fonder som antingen klassas som hedgefond eller fonder som har ett absolutavkastande avkastnings- och riskmål utifrån en fördefinierad tidshorisont.
Blandfonder
Fonder som klassas som blandfonder oberoende om de är försiktiga eller offensiv.
Övriga   fonder 
Fonder som inte tillhör någon av de övriga definierade kategorier.
Fast avgift per år och kronor
Det här är en fast avgift som du betalar varje år för att försäkringsgivaren administrerar din försäkring.
Total rörlig kostnad (%)
En rörlig kostnad som försäkringsgivaren tar ut för att förvalta dina pensionspengar. Kostnaden består av två delar, försäkringsavgift och aktuell kapitalförvaltningskostnad.
Avkastning senaste 5 åren (%)
Här kan du se hur försäkringsgivaren lyckats med kapitalförvaltningen i genomsnitt per år de fem senaste åren. Saknas siffror beror det på att försäkringen inte funnits i fem år.
Total rörlig kostnad (%)
En avgift som försäkringsgivaren tar ut för att förvalta dina pensionspengar. Dessa placeras alltid först i en så kallad entrélösning och därefter i den fond du själv har valt.
Avkastning senaste 5 åren (%)
Här kan du se hur entrélösningen har utvecklats i genomsnitt per år de fem senaste åren. Saknas siffror beror det på att entrélösningen inte funnits i fem år.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Avgift(%)
Detta är ett medelvärde för de avgifter som tas ut för alla de fonder som ingår i respektive fondgrupp.
Traditionell försäkring
Alecta

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Det är vi specialister på. Vi ägs av våra drygt 2 miljoner kunder. Vårt enda uppdrag är att ge deras tjänstepensioner största möjliga värde.

Läs mer om Alecta »

75,0
0,2

Alecta – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,17 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,03 %
7,7

Alecta – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Alecta Optimal Pension är ett enkelt pensionssparande som passar de allra flesta. I Alecta får du god avkastning och låga avgifter. Du är garanterad en pension som minst motsvarar inbetalda premier och avgiften kan aldrig bli högre än 50 kronor i månaden.

Läs mer om hållbarhetsarbete på Alecta:s webbplats
AMF

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna.

Läs mer om AMF »

75,0
0,18

AMF – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,15 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,03 %
7,0

AMF – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

AMFs trygga placering med garanti och möjlighet till hög avkastning. Våra förvaltare tar hand om ditt sparande och placerar i aktier, obligationer och fastigheter utifrån marknadsläge.

Läs mer om AMF:s hållbarhetsarbete (pdf, nytt fönster)
Kåpan Pensioner

Kåpan Pensioner är förvalt alternativ för dig som är statligt anställd. Kåpan Pensioner är en medlemsägd förening där allt kapital tillhör medlemmarna och förvaltas till självkostnad.

Läs mer om Kåpan Pensioner »

6,0
0,11

Kåpan Pensioner – Traditionell försäkring » Total rörlig kostnad (%)

 • Försäkringsavgift 0,06 %
 • Kapitalförvaltningskostnad 0,05 %
7,1

Kåpan Pensioner – Traditionell försäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Du får långsiktigt bra avkastning med balanserat risktagande till lägsta möjliga kostnad. Målsättningen är att kunna betala ut en god nivå på din pension.

Läs mer om Kåpan Pensioner:s hållbarhetsarbete (pdf, nytt fönster)
Fondförsäkring
AMF

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna.

Läs mer om AMF »

75,0 0,2
9,7

AMF – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

AMF Generationsportfölj är speciellt framtagen för att passa långsiktigt sparande och är en kombination av tre fonder, AMF Aktiefond Global, AMF Aktiefond Sverige och Räntefond Mix.

0,25

AMF – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • AMF Aktiefond Sverige 0,2 %
 • AMF Aktiefond Småbolag 0,3 %
0,26

AMF – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • AMF Aktiefond Världen 0,35 %
 • AMF Aktiefond Europa 0,3 %
 • AMF Aktiefond Global 0,2 %
 • Vanguard Japan Stock Idx Inv USD 0,16 %
 • AMF Aktiefond Nordamerika 0,3 %
0,27

AMF – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 0,25 %
 • AMF Aktiefond Asien Stilla havet 0,3 %
 • Pictet Russia Index IS USD 0,25 %
0,1

AMF – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • AMF Räntefond Lång 0,1 %
0,1

AMF – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • AMF Företagsoblgtionsfond 0,1 %
 • AMF Räntefond Kort 0,1 %
0,1

AMF – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • AMF Räntefond Mix 0,1 %
0,35

AMF – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • AMF Balansfond 0,35 %
Läs mer om AMF:s hållbarhetsarbete (pdf, nytt fönster) Läs mer om fondutbudet på AMF:s webbplats
Futur Pension

Från och med 2020 har Danica Pension bytt namn till Futur Pension. Men vi behåller vår vision - En bättre pension.

Läs mer om Futur Pension »

65,0 0,32
11,6

Futur Pension – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Entrélösningen utgörs av en global aktieindexfond och global emerging marketsfond. För att anpassa risken till ålder ingår även möjlighet till riskreducering med hjälp av en likviditetsfond.

0,5

Futur Pension – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Didner & Gerge Aktiefond 0,7 %
 • Swedbank Robur Sverigefond MEGA 0,33 %
 • Lannebo Småbolag 0,75 %
 • Öhman Etisk Index Sverige A 0,3 %
 • Cliens Sverige Fokus A 0,7 %
 • Danske Invest SICAV - Sverige Beta 0,2 %
0,48

Futur Pension – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Franklin US Opportunities A(acc)USD 0,7 %
 • Pictet Europe Index-IS EUR 0,15 %
 • Pictet-USA Index IS USD 0,15 %
 • Pictet-Japan Index IS EUR 0,15 %
 • Maj Invest Global Value Equities A 0,75 %
 • Danske Invest SICAV - Europa (SEK) 0,7 %
 • Danske Invest SICAV - Global Index 0,24 %
 • Danske Invest Allocation SICAV, Horisont Aktie 0,75 %
 • SPP Global Solutions A 0,7 %
0,57

Futur Pension – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Janus Henderson Latin American REuro Acc 0,75 %
 • Franklin India A(acc)USD 0,75 %
 • Pictet Emerging Markets Index-IS USD 0,2 %
 • Pictet Pacific Ex Japan Index-IS USD 0,15 %
 • Acadian Emerg Mkts Eq UCITS II A USD 0,75 %
 • Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn B USD 0,83 %
0,2

Futur Pension – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Alfred Berg Obligationsfd Plus Hållbar A 0,2 %
0,09

Futur Pension – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta 0,09 %
0,4

Futur Pension – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • Danske Invest SICAV Glbl Corp Bds A SEKH 0,4 %
0,5

Futur Pension – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • Norron Select R 0,5 %
 • Norron Target R 0,5 %
0,5

Futur Pension – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • IKC Global Flexibel 0,5 %
 • Danske Invest SICAV - Aktiv Förmögenhetsförvaltning 0,5 %
 • Danske Invest Allocation SICAV - Horisont Balanserad 0,5 %
 • Danske Invest Allocation SICAV - Horisont Försiktig 0,5 %
 • IKC Sverige Flexibel 0,5 %
0,7

Futur Pension – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Proaktiv 75 PM C 0,7 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Futur Pension:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Futur Pension:s webbplats
Handelsbanken

Handelsbanken har lång erfarenhet av sparande. Vi har ett tydligt fondutbud med historiskt bra avkastning. Vi erbjuder hög tillgänglighet via våra bankkontor, telefon och webb.

Läs mer om Handelsbanken »

75,0 0,35
10,8

Handelsbanken – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Dina pengar placeras i den av Handelsbankens Pensionsfonder som överensstämmer med din ålder. Risknivån i ditt pensionssparande anpassas då automatiskt efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

0,45

Handelsbanken – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Sverige Index Criteria 0,4 %
 • Handelsbanken Svenska Småbolag 0,5 %
0,45

Handelsbanken – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Global Tema 0,5 %
 • Handelsbanken Japan Tema 0,5 %
 • Handelsbanken Amerika Tema 0,5 %
 • Handelsbanken Nordiska Småbolag 0,5 %
 • Handelsbanken Europa Index Criteria 0,2 %
 • Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK) 0,4 %
 • Handelsbanken Europa Selektiv 0,5 %
 • Handelsbanken Norden Selektiv 0,5 %
0,7

Handelsbanken – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Asien Tema 0,7 %
 • Handelsbanken Latinamerika Tema 0,7 %
 • Handelsbanken EMEA Tema 0,7 %
 • Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 0,7 %
 • Handelsbanken Kina Tema 0,7 %
0,3

Handelsbanken – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Handelsbanken Långränta 0,3 %
 • Handelsbanken Företagsobligation 0,3 %
0,15

Handelsbanken – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Handelsbanken Kortränta SEK 0,15 %
0,3

Handelsbanken – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK) 0,3 %
0,35

Handelsbanken – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Funds Pension 40 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 50 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 60 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 70 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 80 L 0,35 %
 • Handelsbanken Funds Pension 90 L 0,35 %
0,7

Handelsbanken – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Handelsbanken Råvarufond 0,7 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Handelsbanken:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Handelsbanken:s webbplats
Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största pensionsförvaltare och har ett brett utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer om Länsförsäkringar »

75,0 0,4
10,6

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Fonden är en generationsfond som placerar i aktier över hela världen.När tio år återstår till pension minskas aktieandelen successivt och vid pension är ca hälften placerat i räntebärande värdepapper.

0,44

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Catella Sverige Aktiv Hållbarhet 0,5 %
 • Lannebo Sverige 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sverige Indexnära 0,2 %
 • Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 0,5 %
 • Länsförsäkringar Småbolag Sverige B 0,5 %
0,38

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Hållbarhetsfond Global 0,5 %
 • Länsförsäkringar Japan Indexnära 0,2 %
 • SEB Nordenfond 0,5 %
 • Länsförsäkringar USA Indexnära 0,2 %
 • Länsförsäkringar Europa Indexnära 0,2 %
 • SKAGEN Global A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Global Indexnära 0,2 %
 • Länsförsäkringar Global Hållbar B 0,5 %
 • Länsförsäkringar USA Aktiv B 0,5 %
 • Länsförsäkringar Europa Aktiv B 0,5 %
0,67

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Carnegie Ryssland C 0,7 %
 • BlackRock Latin America 0,7 %
 • East Capital Östeuropa 0,7 %
 • Fidelity India Focus A-USD 0,7 %
 • Fidelity EMEA A-USD 0,7 %
 • JPM Africa Equity A (acc) perf USD 0,7 %
 • Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A 0,4 %
 • Länsförsäkringar Asienfond B 0,7 %
 • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 0,7 %
 • Schroder China Opportunities 0,7 %
0,3

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Lång räntefond 0,3 %
 • Öhman Realräntefond A 0,3 %
 • Enter Return A 0,3 %
0,2

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Kort räntefond 0,2 %
0,4

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 0,4 %
 • BlueBay Investment Grade Bd Acc R SEK 0,4 %
 • Neuberger Berman HY Bd SEK Adv Acc 0,4 %
0,7

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • Standard Life GARS 0,7 %
0,44

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Mix 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2015 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2020 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2025 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2030 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2035 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2040 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2045 0,4 %
 • Lannebo Mixfond 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2050 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2055 0,4 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2060 0,4 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 0,5 %
 • Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A 0,5 %
 • Länsförsäkringar Sparmål 2065 0,4 %
0,7

Länsförsäkringar – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Länsförsäkringar Fastighetsfond A 0,7 %
 • JPM Global Healthcare A (acc) USD 0,7 %
Läs mer om Länsförsäkringar:s hållbarhetsarbete (pdf, nytt fönster) Läs mer om fondutbudet på Länsförsäkringar:s webbplats
SEB

SEBs fondförsäkringsbolag är Sveriges ledande och har 1,2 miljoner kunder och ett heltäckande pensionserbjudande. Läs gärna mer på www.seb.se/avtalspension.

Läs mer om SEB »

75,0 0,4
10,3

SEB – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

SEB PA16 Pension är en fondportfölj som består av utvalda fonder. Portföljen innehåller 100% aktiefonder tom 60 års ålder, då risknivån minskas successivt genom omplacering till räntefond.

0,5

SEB – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Hållbarhetsfond Sverige - Lux 0,75 %
 • SEB Sverige Indexfond 0,25 %
0,48

SEB – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Hållbarhetsfond Global 0,5 %
 • SEB Japanfond 0,7 %
 • SEB Nordamerikafond 0,7 %
 • SEB Hållbarhetsfond Europa EUR Lux 0,7 %
 • SEB USA Indexfond - Lux 0,25 %
 • SEB Europa Indexfond - Lux 0,25 %
 • SEB Etisk Global Indexfond C 0,25 %
0,7

SEB – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • SEB Latinamerikafond 0,6 %
 • Fidelity Asian Special Sits A-USD 0,75 %
 • SEB Rysslandfond EUR Lux 0,6 %
 • Goldman Sachs Emerging Mkts Eq Base Acc 0,75 %
 • Goldman Sachs India Equity Base USD Acc 0,75 %
 • Fidelity Funds-China Focus Fund A USD Acc 0,75 %
0,3

SEB – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • SEB Obligationsfond SEK 0,2 %
 • SEB Corporate Bond SEK - Lux 0,4 %
0,1

SEB – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • SEB Likviditetsfond SEK 0,1 %
0,4

SEB – Fondförsäkring » Räntefonder utland » Avgift (%)

 • SEB Sustainable High Yield Fund C SEB - Lux 0,6 %
 • SEB Green Bond Fund SEK - Lux 0,2 %
0,7

SEB – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • SEB Asset Selection C H-SEK 0,55 %
 • LYXOR SEB Multi Strategy SEK 0,85 %
0,5

SEB – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • SEB Pensionsfond SEK Lux 0,5 %
 • SEB Pensionsfond Plus SEK- Lux 0,5 %
0,4

SEB – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • SEB Råvaror Indexfond Lux 0,4 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på SEB:s webbplats Läs mer om fondutbudet på SEB:s webbplats
Swedbank

Swedbank Försäkring har en unik förankring över hela landet med Swedbanks och Sparbankernas bankkontor. Ambitionen är att vara bäst på service och att skapa försäkrad trygghet för våra kunder.

Läs mer om Swedbank »

75,0 0,4
11,7

Swedbank – Fondförsäkring » Avkastning senaste 5 åren (%)

Entréfonden är speciellt framtagen för pensionssparande. Den anpassar automatiskt risknivån utifrån ålder, både inför och under pensionen. Enkel och trygg, inga fler val!

0,49

Swedbank – Fondförsäkring » Svenska aktiefonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 0,7 %
 • Swedbank Robur Sverigefond MEGA 0,35 %
 • Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 0,72 %
 • Swedbank Robur Access Sverige 0,2 %
0,46

Swedbank – Fondförsäkring » Globala och regionala aktiefonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Japanfond 0,6 %
 • Swedbank Robur Nordenfond 0,6 %
 • Swedbank Robur Amerikafond 0,5 %
 • Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 0,6 %
 • Swedbank Robur Europafond MEGA 0,5 %
 • Swedbank Robur Globalfond 1 0,35 %
 • Swedbank Robur Aktiefond Pension 0,42 %
 • Swedbank Robur Ethica Global MEGA 0,5 %
 • Öhman Etisk Index Japan 0,4 %
 • Parvest Equity USA Growth C C 0,95 %
 • Swedbank Robur Global High Dividend SEK 0,6 %
 • Swedbank Robur Access Europa 0,2 %
 • Swedbank Robur Access USA 0,2 %
 • Swedbank Robur Access Global 0,2 %
 • Swedbank Robur Access Japan 0,2 %
 • Swedbank Robur Global Impact 0,5 %
0,7

Swedbank – Fondförsäkring » Nya marknads- och länder aktiefonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Asienfond 0,8 %
 • Swedbank Robur Östeuropafond 0,8 %
 • Swedbank Robur Rysslandsfond 0,9 %
 • Swedbank Robur Kinafond 0,9 %
 • Swedbank Robur Global Emerging Markets 0,8 %
 • iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) A2 USD 0,5 %
 • Swedbank Robur Access Asien 0,2 %
0,28

Swedbank – Fondförsäkring » Lång räntefond » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Realräntefond 0,3 %
 • Swedbank Robur Företagsobligationsfond 0,25 %
 • Swedbank Ethica Obligation 0,3 %
0,1

Swedbank – Fondförsäkring » Kort räntefond » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Räntefond Kort A 0,1 %
0,7

Swedbank – Fondförsäkring » Hedge- och absolutfonder » Avgift (%)

 • Catella Hedgefond A 0,7 %
 • Norron Target R 0,7 %
0,48

Swedbank – Fondförsäkring » Blandfonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Access Mix 0,2 %
 • Swedbank Robur Mixfond Pension 0,42 %
 • Swedbank Robur Transfer 50 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 60 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 70 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 80 0,5 %
 • Swedbank Robur Bas Action 0,68 %
 • Swedbank Robur Solid 0,5 %
 • Swedbank Robur Transfer 90 0,5 %
0,68

Swedbank – Fondförsäkring » Övriga fonder » Avgift (%)

 • Swedbank Robur Fastighet 0,7 %
 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden A 0,9 %
 • Swedbank Robur Technology 0,5 %
 • Sedbank Robur Dynamic A 0,6 %
Läs mer om hållbarhetsarbete på Swedbank:s webbplats Läs mer om fondutbudet på Swedbank:s webbplats