Så räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension utifrån ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten.

Vi använder ditt pensionsunderlag för att räkna ut vilket belopp du får

För att räkna ut vad du får i förmånsbestämd ålderspension använder vi ditt så kallade pensionsunderlag som vi multiplicerar med en procentsats beroende på när du är född. Om du har ett pensionsunderlag som är under 7,5 inkomstbasbelopp (461 250 kronor) får du en viss procentsats i förmånsbestämd ålderspension. På lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp får du en annan procentsats.

Hur länge du har arbetat i staten påverkar beloppet

Har du mindre statlig tjänstetid än 30 år dividerar vi summan med den faktorn. Månadbeloppet ska sedan värdesäkras med prisbasbeloppets förändring mellan utbetalningsåret och året före. Därefter värdesäkras den förmånsbestämda ålderspensionen med prisbasbeloppets förändring vid varje årsskifte.

Om du går i pension och väntar med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Om du går i pension efter att du fyllt 61 år och väntar med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension tills du fyller 65 år räknar vi ut beloppet på samma sätt som om du hade tagit ut pengar när du gick i pension. Beloppet värdesäkras varje år fram till du fyller 65 år med förändringen av prisbasbeloppet.

Exempel 1 – pensionunderlag under 7,5 inkomstbasbelopp

Lars är född i september 1953 och tänker gå i pension när han fyller 65 år. Den 1 september 2018 pensionerar han sig. Lars har haft en snittlön de fem sista åren på 29 556 kronor per månad. Detta ger ett pensionsunderlag på 354 670 kronor. Lars har arbetat mer än 30 år i staten. Eftersom Lars är född 1953 får han 7,2 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

354 670 x 0,072 = 25 536 kronor per år
25 536 x (45 500/44 800) = 25 935 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2018/2017)
25 935 x 1,0000 = 25 935 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Lars fall blir 1)
25 935/12 = 2 161 kronor per månad

Lars får 2 161 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 2 – pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp

Louise är född i november 1953 och tänker gå i pension när hon fyller 65 år. Den 1 november 2018 pensionerar hon sig. Louise har haft en snittlön de fem sista åren på 44 229 kronor per månad. Detta ger ett pensionsunderlag på 530 750 kronor. Louise har arbetar mer än 30 år i staten. Eftersom Louise är född 1953 får hon 7,2 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 63,35 procent på lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp i förmånsbestämd ålderspension.

Först måste vi fastställa hur stor del av pensionsunderlaget som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom Louise fyller 65 år under 2018 använder vi inkomstbasbeloppet för 2017, det vill säga året innan hon går i pension. Inkomstbasbeloppet för år 2017 var 61 500 kronor. Genom att multiplicera 61 500 med 7,5 får vi fram 461 250. När vi drar bort den summan från Louises pensionsunderlag får vi fram att Louise har ett pensionsunderlag på 69 500 kronor som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp (530 750 - 461 250 = 69 500).

461 250 x 0,072 = 33 210 kronor per år upp till 7,5 inkomstbasbelopp
69 500 x 0,633544 028 kronor per år över 7,5 inkomstbasbelopp
33 21044 02877 238 kronor per år totalt

77 238 x (45 500/44 800) = 78 445 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2018/2017)
78 445 x 1,000078 445 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Louises fall blir 1)
78 445/126 537 kronor per månad

Louise får 6 537 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 3 – Gå i pension vid 67 år

José är född i februari 1951 och har arbetat i staten i över 30 år. Han har valt att arbeta fram till 67 år och en månad. Den 1 mars 2018 pensionerar han sig. Josés pensionsunderlag beräknas på de fem årslöner han hade innan han fyllde 65 år, det vill säga åren 2011-2015. Josés pensionsunderlag är 312 442 kronor. Eftersom José är född 1951 får han 7,7 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

312 442 x 0,077 = 24 058 kronor per år
24 058 x (44 300/44 500) = 23 950 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2016/2015)
23 950 x 1,0000 = 23 950 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Josés fall blir 1)
23 950/121 996 kronor per månad vid 65 år.

Månadsbeloppet på 1 996 kronor räknas sedan upp försäkringstekniskt vilket innebär att vi tar hänsyn till dödlighetsantaganden, ränteläget med mera. Eftersom José har valt att vänta med att gå i pension till 67 års ålder får han 2 278 kronor per månad.

José får 2 278 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Mer om pensionsunderlag och tjänstetid

Medelvärdet av de pensionsgrundande löner du har haft de fem sista åren blir till något som kallas för pensionsunderlag. Det innebär till exempel att om du går i pension 2018 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2013-2017. I den pensionsgrundande lönen ingår inte eventuell övertidsersättning som har betalats ut i lön.

Den tid som du har arbetat statligt är din pensionsgrundande tjänstetid. I den tjänstetiden får du under vissa förutsättningar även räkna med tjänstetid från andra tjänstepensionsavtal, exempelvis tid du arbetat privat, i kommunen eller inom landstinget. För att få full förmånsbestämd ålderspension behöver du en tjänstetid på 30 år (360 månader). Om du har mindre än 30 år i tjänstetid minskas den förmånsbestämda ålderspensionen i motsvarande grad. Det innebär att din förmånsbestämda ålderspension minskar med 1/360-del för varje månad som saknas. Har du till exempel 180 månaders tjänstetid innebär det att du får hälften av den förmånsbestämda ålderspensionen.

Procentsats i förmånsbestämd ålderspension beroende på när du är född
FödelseårFörmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är under 7,5 inkomstbasbeloppFörmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbeloppFörmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp
1943 9,5 % 64,85 % 32,40 %
1944 9,3 % 64,70 % 32,30 %
1945 9,1 % 64,55 % 32,20 %
1946 8,9 % 64,40 % 32,10 %
1947 8,7 % 64,25 % 32,00 %
1948 8,4 % 64,10 % 31,90 %
1949 8,2 % 63,95 % 31,80 %
1950 7,9 % 63,80 % 31,70 %
1951 7,7 % 63,65 % 31,60 %
1952 7,4 % 63,50 % 31,50 %
1953 7,2 % 63,35 % 31,40 %
1954 6,9 % 63,20 % 31,30 %
1955 6,6 % 63,05 % 31,20 %
1956 6,3 % 62,90 % 31,10 %
1957 6,0 % 62,75 % 31,00 %
1958 5,7 % 62,60 % 30,90 %
1959 5,4 % 62,45 % 30,80 %
1960 5,1 % 62,30 % 30,70 %
1961 4,7 % 62,15 % 30,60 %
1962 4,3 % 62,00 % 30,50 %
1963 3,9 % 61,85 % 30,40 %
1964 3,6 % 61,70 % 30,30 %
1965 3,2 % 61,50 % 30,20 %
1966 2,9 % 61,30 % 30,10 %
1967 2,5 % 61,10 % 30,00 %
1968 2,1 % 60,90 % 30,00 %
1969 1,7 % 60,70 % 30,00 %
1970 1,3 % 60,50 % 30,00 %
1971 0,9 % 60,30 % 30,00 %
1972 0,5 % 60,10 % 30,00 %
1973 eller senare 0,0 % 60,00 % 30,00 %

Se vilket belopp du har tjänat in

Logga in på Dina pensionssidor för att se vilket belopp du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

Logga in på Dina pensionssidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta gärna vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.