Uppsagd under 2014 eller tidigare

Om du blev uppsagd på grund av arbetsbrist under 2014 eller tidigare kan få pensionsersättning eller särskild pensionsersättning. Det gäller om du uppfyller vissa krav i trygghetsavtalet.

Har du rätt till pensionsersättning?

Du kan få pensionsersättning om du

  • hade fyllt 61 år sista dagen som du var anställd och
  • blev uppsagd från din statliga anställning på grund av arbetsbrist.

Om du har tackat nej till en likvärdig anställning på orten har du normalt inte rätt till pensionsersättning. Du kan välja att ta ut din pensionsersättning direkt när du slutar din tjänst eller vid en senare tidpunkt.

Så här ansöker du om pensionsersättning

  • Om du vill ta ut din pensionsersättning direkt när du slutar din tjänst kontaktar du din arbetsgivare. Det är då din arbetsgivare som skickar in ansökan om pensionsersättning.
  • Om väljer att ta ut pensionsersättningen vid en senare tidpunkt skickar du själv in Ansökan om utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionsersättning till oss.

Ansökan om utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionserättning (pdf, nytt fönster)

När vi är klara med ditt ärende får du ett beslut från oss.

Har du rätt till särskild pensionsersättning?

Du kan få en särskild pensionsersättning om

  • du har fyllt 61 år
  • du har slutat din statliga anställning på grund av arbetsbrist och
  • du hade fyllt 55 år sista dagen som du var anställd. Om det finns synnerliga skäl kan Omställningsnämnden pröva om du har rätt till särskild pensionsersättning även för dig som inte fyllt 55 år sista dagen som du var anställd.

Information om Omställningsnämnden på Trygghetsstiftelsens webbplats

Så här ansöker du om särskild pensionsersättning

  • Skicka in Ansökan om utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionsersättning till oss. Vi skickar din ansökan vidare till Omställningsnämnden.

Ansökan om utbetalning av pensionsersättning/särskild pensionserättning (pdf, nytt fönster)

Omställningsnämnden meddelar dig senare om du får särskild pensionsersättning eller inte.

Din lön och din tjänstetid påverkar beloppet

Din lön och din pensionsgrundande tjänstetid avgör hur stor din pensionsersättning eller särskilda pensionsersättning blir. Du får cirka 65 procent av din lön om du får räkna 30 år (360 månader) för din tjänstepension. Om du inte får räkna 30 år blir pensionsersättningen lägre.

Om du vill ha en prognos för vilket belopp som gäller för dig skickar du ett e-postmeddelande till vår kundservice där du anger ditt personnummer och vilken som är din sista anställningsdag. Det går också bra att ringa oss på 020-51 50 40.

Skicka ett e-postmeddelande till kundservice@spv.se

Du är skyldig att anmäla andra inkomster

Om du har andra inkomster behöver vi utreda om vi ska betala ut mindre pengar till dig. Du är skyldig att anmäla inkomster som du har samtidigt som du får pensionsersättning eller särskild pensionsersättning.

Exempel på inkomster som du ska anmäla till oss är sjukpenning, lön, arvoden och överskott av näringsverksamhet. Om du inte anmäler dina inkomster kan du senare bli återbetalningsskyldig.

Så här anmäler du dina inkomster

Vi meddelar dig senare om de inkomster som du har anmält påverkar din pensionsersättning eller särskilda pensionsersättning.

Hör av dig till oss om du vill veta vilken nivå du kan ha på dina andra inkomster utan att det påverkar din pensionsersättning eller särskilda pensionsersättning. Skicka ett e-postmeddelande till oss eller ring 020-51 50 40.

Skicka ett e-postmeddelande till inkomstkontroll@spv.se

Faktablad: När du får pensionsersättning och samtidigt har andra inkomster (pdf, nytt fönster)

Är du yrkesofficer och blir uppsagd på grund av arbetsbrist?

Om du arbetar som yrkesofficer och blir uppsagd på grund av arbetsbrist gäller särskilda regler. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 för att få mer information.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL