Slutat under 2003 eller senare

Om du har slutat din statliga anställning under 2003 eller senare finns det du tjänat in i tjänstepension kvar hos bland annat oss på SPV och Kåpan Pensioner.

Det här händer med din tjänstepension när du slutat din statliga anställning

Vad som händer med din tjänstpension när du slutat din statliga anställning beror på när du är född.

Född före 1988

Detta händer med din tjänstepension när du är född före 1988.

Den valbara delen

Den tjänstepension du har tjänat in till den valbara delen finns kvar hos den försäkringsgivare du valt. Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Om du inte har gjort något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner. Den försäkringen heter Kåpan Valbar. Du kan ta ut din valbara del från 61 år.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Den tjänstepension som du har tjänat in till Kåpan Tjänste finns kvar hos Kåpan Pensioner. Du kan ta ut Kåpan Tjänste från 61 år. 

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

Den tjänstepension som du tjänat in finns kvar hos oss på SPV. När du vill att den ska betalas ut skickar du in en ansökan till oss.

Har du slutat din anställning utan att gå i pension finns din förmånsbestämda ålderspension i ett så kallat fribrev. Storleken på ditt fribrev bestäms av din lön (pensionsunderlag), hur länge du jobbade statligt och vilket år du är född. Vill du veta hur beloppet är beräknat kan du kontakta vår kundservice, 020-51 50 40 eller genom att skicka ett meddelande till oss.

Skicka ett meddelande

Slutar du din anställning i syfte att gå i pension har du en förmånsbestämd ålderspension. Vill du ansöka om den delen gör du det här:

Dags för pension

Född 1988 eller senare

Detta händer med din tjänstepension när du är född 1988 eller senare.

Den valbara delen

Den tjänstepension du har tjänat in till den valbara delen finns kvar hos den försäkringsgivare du valt. Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Om du inte har gjort något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Den tjänstepension du har tjänat in till Kåpan Tjänste finns kvar hos Kåpan Pensioner. Du kan ta ut Kåpan Tjänste från 61 år.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Pengarna du tjänat in till Kåpan Flex finns kvar hos Kåpan Pensioner tills det är dags för dig att gå i pension. Du kan ta ut Kåpan Flex från 61 år.

Kåpan Flex

Om du blir sjuk eller dör inom tre månader efter att du slutat din anställning

Om du slutat din statliga anställning och blir sjuk eller dör inom tre månader finns det ett skydd kvar. Det kallas för efterskydd.

  • Du kan ha rätt till sjukpension om du blir sjuk.
  • Det kan finnas pengar till din familj om du avlider.

Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd. Om du vill ha mer information kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40 eller skickar ett meddelande till oss.

Skicka ett meddelande till oss

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL