Slutat före 2003

Om du slutat din statliga anställning före 2003 finns din intjänade tjänstepension kvar hos oss på SPV och eventuellt hos Kåpan Pensioner.

Du som slutade din anställning  1992–2002

Mellan 1992 och 2002 gällde tjänstepensionsavtalet PA-91. I avtalet ingick förmånsbestämd ålderspension och Kåpan Tjänste.

Du kan ha rätt till förmånsbestämd ålderspension (även kallad livränta)

Du som har slutat din statliga anställning mellan 1992 och 2002 kan ha rätt till förmånsbestämd ålderspension (även kallad livränta). Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen bestäms av den lön (pensionsunderlag) du hade och din tjänstetid.

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du hade under de fem sista åren som du arbetade statligt. Det innebär till exempel att om du slutade din anställning i oktober 1999 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 1994-1998.

Du kan ha rätt till Kåpan Tjänste

Om du slutade din statliga anställning före 2003 kan du ha rätt till Kåpan Tjänste. Din pension finns i så fall hos Kåpan Pensioner tills det är dags för dig att gå i pension. Pensionen betalas automatiskt ut från och med den månad du fyller 65 år. Pensionen betalas ut under fem år. Om du vill ta ut pensionen under en längre period än fem år kontaktar du SPV:s kundservice på 020-51 50 40.

Hur du ansöker om pension

Du som slutade din anställning före 1992

Före 1992 gällde tjänstepensionsavtalet PA-SPR. Avtalet innehöll förmånsbestämd ålderspension (även kallad livränta). Om du har slutat din statliga anställning före 1992 kan du ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.