Sjuk

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från oss. Den ersättningen kallas för sjukpension.

När kan jag få sjukpension?

  • Du kan få sjukpension från oss om du är statligt anställd och får en sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
  • Om du slutat din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader kan du få sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd. För att få sjukpension ska du ha fått någon typ av ersättning från Försäkringskassan på grund av att du varit sjuk oavbrutet fram tills du beviljats sjukersättning. 

Du som har sjukpenning från Försäkringskassan får inte sjukpension från oss.

Storleken på ersättningen beror på din lön

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 15 procent av din lön. Den lön vi använder när vi räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag. Enkelt uttryckt är det medelvärdet av dina fem senaste årslöner. Om du har en lön som är högre än 29 563 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Om Försäkringskassan sänker eller höjer omfattningen på din sjukersättning eller aktivitetsersättning gör vi likadant med sjukpensionen. Om du får en arbetsskadelivränta från Försäkringskassan kan det också innebära att din sjukpension från oss minskar.

Exempel på hur vi räknar ut beloppet på sjukpensionen – lön på 25 000 kronor i månaden

Petra har hel sjukersättning från Försäkringskassan. För att räkna ut sjukpensionen använder vi ett genomsnitt på de fem senaste årslönerna. Hennes genomsnittliga årslön är 300 000 kronor. Hon får 15 procent i sjukpension från oss på SPV. Det motsvarar 45 000 kronor.

För att få fram beloppet räknar vi på följande sätt:
300 000 x 0,15 = 45 000 kronor

45 000 kronor /12 månader = 3 750 kronor i månaden

Eftersom Petra ska få sin sjukpension utbetald under 2021 måste vi räkna upp det till årets prisbasbelopp:

3 750 x (47 600 / 47 300) = 3 774 kronor

Totalt får Petra 3 774 kronor i månaden i sjukpension.

Om Petra i stället har halv sjukersättning från Försäkringskassan får hon halva beloppet i sjukpension från oss. Det motsvarar 1 887 kronor i månaden.

Exempel på hur vi räknar ut beloppet på sjukpensionen – lön på 40 000 kronor i månaden

Ali har hel sjukersättning från Försäkringskassan. För att räkna ut sjukpensionen använder vi ett genomsnitt på de fem senaste årslönerna. Alis genomsnittliga årsinkomst är 480 000 kronor. Han får 15 procent i sjukpension på den del av lönen som är lägre än 354 750 kronor (7,5 prisbasbelopp 2020). Han får 75 procent i sjukpension på den del av lönen som är högre än den summan, det vill säga 125 250 kronor.

För att få fram sjukpensionen räknar vi på följande sätt:
354 750 kr x 0,15 = 53 213 kronor
125 250 kr x 0,75 = 93 938 kronor

53 213 + 93 938 = 147 151 kronor

147 151 kr / 12 månader = 12 263 kronor

Eftersom Ali ska få sin sjukpension utbetald under 2021 måste vi räkna upp det till årets prisbasbelopp:

12 263 x (47 600 / 47 300) = 12 341 kronor

Totalt får Ali 12 341 kronor i månaden i sjukpension.

Om Ali i stället har halv sjukersättning från Försäkringskassan får han halva beloppet i sjukpension från oss. Det motsvarar 6­­ 171 kronor i månaden.

Hur du ansöker om sjukpension

Du som är statligt anställd

  1. Ta kontakt med din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare som fyller i och skickar in ansökan om sjukpension till oss.
  2. Du ska lämna beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan till din arbetsgivare. Din arbetsgivare skickar in Försäkringskassans beslut till oss tillsammans med ansökan.

Du som slutat din statliga anställning

Om du har slutat din statliga anställning kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40 för mer information om hur du ansöker.

Din tjänstepension kan påverkas om du är sjuk

Beroende på när du är född kan du ha olika slags delar i din tjänstepension som påverkas eller inte.

Född före 1988

Du fortsätter att tjäna in pengar till delarna i din tjänstepension när du är sjuk.

Född 1988 eller senare

Du fortsätter tjäna in pengar till din valbara del och till Kåpan Tjänste. Du tjänar även in till Kåpan Flex om du har en utbetald lön under tiden du är sjuk.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL