Sjuk

I de flesta fall fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension om du blir sjuk. Om du blir långvarigt sjuk kan du ha rätt till en extra ersättning från oss. Den ersättningen kallas för sjukpension.

Så här tjänar du in till din tjänstepension om du är sjuk

Du fortsätter att tjäna in pengar till delarna i din tjänstepension när du är sjuk förutom till delen Kåpan Flex. Den tjänar du bara in till om du har en utbetald lön under tiden som du är sjuk.

Om du blir långvarigt sjuk

Blir du långvarigt sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning finns det en trygghet i din statliga anställning som kallas sjukpension.

När kan du få sjukpension?

  • Du kan få sjukpension från oss om du är statligt anställd och får en sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
  • Om du slutar din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader och senare får sjukersättning eller aktivitetsersättning, kan du få sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd.
  • Du ska också ha fått någon typ av ersättning från Försäkringskassan på grund av att du varit sjuk oavbrutet fram tills du beviljats sjukersättning. 

Så länge du har sjukpenning från Försäkringskassan kan du inte få sjukpension från oss.

Storleken på sjukpensionen beror på din lön

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 15 procent av din lön. Den lön vi använder när vi räknar fram sjukpensionen är ett pensionsunderlag. Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina fem senaste årslöner. Om du har en lön som är högre än 32 812 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Om Försäkringskassan sänker eller höjer omfattningen på din sjukersättning eller aktivitetsersättning gör vi likadant med sjukpensionen. Få du en arbetsskadelivränta från Försäkringskassan kan det också innebära att din sjukpension från oss minskar.

Exempel på hur vi räknar ut beloppet på sjukpensionen – lön på 25 000 kronor i månaden

Petra har hel sjukersättning från Försäkringskassan. För att räkna ut sjukpensionen använder vi ett genomsnitt på de fem senaste årslönerna. Hennes genomsnittliga årslön är 300 000 kronor. Hon får 15 procent i sjukpension från oss på SPV. Det motsvarar 45 000 kronor.

För att få fram beloppet räknar vi på följande sätt:
300 000 × 0,15 = 45 000 kronor

45 000 kronor /12 månader = 3 750 kronor i månaden

Eftersom Petra ska få sin sjukpension utbetald under 2024 måste vi räkna upp det till årets prisbasbelopp:

3 750 x (57 300 / 52 200) = 4 116 kronor
Totalt får Petra 4 116 kronor i månaden i sjukpension. Om Petra i stället har halv sjukersättning från Försäkringskassan får hon halva beloppet i sjukpension från oss. Det motsvarar 2 058 kronor i månaden.

Exempel på hur vi räknar ut beloppet på sjukpensionen – lön på 40 000 kronor i månaden

Ali har hel sjukersättning från Försäkringskassan. För att räkna ut sjukpensionen använder vi ett genomsnitt på de fem senaste årslönerna. Alis genomsnittliga årsinkomst är 480 000 kronor. Han får 15 procent i sjukpension på den del av lönen som är lägre än 393 750 kronor (7,5 prisbasbelopp 2023). Han får 75 procent i sjukpension på den del av lönen som är högre än den summan, det vill säga 86 250 kronor (480 000 – 393 750).

För att få fram sjukpensionen räknar vi på följande sätt:
393 750 × 0,15 = 59 063 kronor
86 250 × 0,75 = 64 688 kronor

59 063 + 64 688 = 123 751 kronor

123 751 kr / 12 månader = 10 313 kronor

Eftersom Ali ska få sin sjukpension utbetald under 2024 måste vi räkna upp det till årets prisbasbelopp:

10 313 × (57 300 / 52 500) = 11 256 kronor

Totalt får Ali 11 256 kronor i månaden i sjukpension.

Om Ali i stället har halv sjukersättning från Försäkringskassan får han halva beloppet i sjukpension från oss. Det motsvarar 5 628 kronor i månaden.

Hur du ansöker om sjukpension

Du som är statligt anställd

  1. Ta kontakt med din arbetsgivare. Det är din arbetsgivare som fyller i och skickar in ansökan om sjukpension till oss.
  2. Du ska lämna beslutet om sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan till din arbetsgivare. Din arbetsgivare skickar in Försäkringskassans beslut till oss tillsammans med ansökan.

Du som slutat din statliga anställning

Om du slutat din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader efter det, kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40 för mer information.

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL