Förälder – född före 1988

Som nybliven förälder finns det några saker som kan vara bra att tänka på i din nya situation. För dig som är född före 1988 kan din tjänstepension påverkas när du är föräldraledig.

Du fortsätter tjäna in till din tjänstepension

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in till delar av din tjänstepension upp till barnet är 8 år eller 12 år (beroende på om barnet är född före eller efter 2013). Det gäller oavsett om du har ersättning från Försäkringskassan eller inte. Så här tjänar du in till delarna i din tjänstepension under föräldraledigheten:

  • Du fortsätter att tjäna in till den valbara delen.
  • Du fortsätter att tjäna in till Kåpan Tjänste.
  • Du fortsätter att tjäna in till den förmånsbestämda ålderspensionen. Den tid du är föräldraledig får du räkna som pensionsgrundande tjänstetid.

Fundera på om du behöver återbetalningsskydd eller inte

Återbetalningsskydd innebär att din familj får din pension om du dör. Inom ett år efter att du fått barn har du möjlighet att lägga till återbetalningsskydd för två av delarna i din tjänstepension, den valbara delen och Kåpan Tjänste. Hur mycket pengar din familj får beror på vilket belopp du har tjänat in. Återbetalningsskydd innebär att din egen pension blir lägre.

Om du inte har återbetalningsskydd blir din pension något högre eftersom du får del av den så kallade arvsvinsten. Arvsvinst är pensionspengar efter avlidna som är lika gamla som du. Pengarna fördelas ut till andra som också valt bort återbetalningsskydd.

Du ändrar återbetalningsskydd genom att logga in på Kåpan Pensioners webbplats.

Logga in på kapan.se för att ändra återbetalningsskydd

Välj i vilken ordning din familj ska få pengar om du dör

Om du dör får din familj pengarna från din tjänstepension om du har återbetalningsskydd. Det är i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina barn som får pengarna. När du blir förälder kan det vara bra att se över i vilken ordning din familj får pengarna. Du kan ändra ordningen genom att skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Du kan ändra ditt förmånstagarförordnande för Kåpan Tjänste och den valbara delen.

Ändra förmånstagare för Kåpan Tjänste och den valbara delen

Pengarna för den valbara delen kan finnas hos flera olika försäkringsgivare. För de allra flesta finns pengarna hos Kåpan Pensioner.

Om du har dina pengar hos hos Kåpan Pensioner

Du ändrar förmånstagarförordnande genom att fylla i blanketten Särskilt förmånstagarförordnande på Kåpan Pensioners webbplats.

Blanketter på kapan.se

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare

Kontakta försäkringsgivaren för att få information om hur du ändrar förmånstagarförordnande.

Genom att logga in på Mina sidor kan du se vilka försäkringsgivare du valt.

Logga in på Mina sidor

Ändra förmånstagare för din tjänstegrupplivförsäkring

Det är din make/maka, registrerad partner, sambo eller dina barn som får pengarna från din tjänstegrupplivförsäkring om du avlider. Du kan ändra i vilken ordning din familj får pengarna. Det gör du genom att skicka in ett så kallat förmånstagarförordnande.

Ändra förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Du får en extra ersättning när du tar ut föräldrapenning

Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning till dig som nyligen blivit förälder. Som anställd i staten får du en kompletterande ersättning från din arbetsgivare under tiden du tar ut föräldrapenning. Du får ersättningen under högst 360 dagar. Ersättningen kallas för föräldrapenningtillägg och innebär att du totalt får en ersättning som motsvarar 90 procent av din lön. Det är din arbetsgivare som betalar ut föräldrapenningtillägg till dig. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta mer.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL