Förälder – född före 1988

Som nybliven förälder finns det några saker som kan vara bra att tänka på i din nya situation. Det här gäller för dig som är föräldraledig idag eller har varit föräldraledig efter den 1 januari 2019.

Du fortsätter tjäna in till din tjänstepension

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in till alla delar av din tjänstepension så länge du är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Det gäller oavsett om du har ersättning från Försäkringskassan eller inte. Du tjänar även in till tjänstepensionen om du får graviditetspenning innan barnet är fött. Så här tjänar du in till delarna i din tjänstepension under föräldraledigheten:

  • Du fortsätter att tjäna in till den valbara delen.
  • Du fortsätter att tjäna in till Kåpan Tjänste.
  • Du fortsätter att tjäna in till den förmånsbestämda ålderspensionen. Den tid du är föräldraledig får du räkna som pensionsgrundande tjänstetid.

Länk till föräldraledighetslagen (extern webbplats)

Har du varit föräldraledig före den 1 januari 2019 gällde det här

Om du var föräldraledig före den 1 januari 2019 tjänade du in till delen förmånsbestämd ålderspension. Den tid du var föräldraledig med föräldrapenning fick du räkna som pensionsgrundande tjänstetid.

För delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen tjänade du in till dem under din föräldraledighet, men som längst 18 månader per barn. Efter de 18 månaderna betalades din tjänstepension in till delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen utifrån din eventuella utbetalda lön.

Fundera på om du behöver återbetalningsskydd eller inte

Återbetalningsskydd innebär att din familj får din pension om du dör. Inom ett år efter att du fått barn har du möjlighet att lägga till återbetalningsskydd för alla pengar i delarna den valbara delen och Kåpan Tjänste. Du kan alltid lägga till återbetalningsskydd på pengar som betalas in från idag och framåt. Hur mycket pengar din familj får beror på vilket belopp du har tjänat in. Återbetalnings­skydd innebär att din egen pension blir något lägre.

Om du inte har återbetalningsskydd blir din pension något högre eftersom du får del av den så kallade arvsvinsten. Arvsvinst är pensionspengar efter avlidna som är lika gamla som du. Pengarna fördelas ut till andra som också valt bort återbetalningsskydd.

Ändra återbetalningsskyddet för din valbara del

Du ändrar återbetalningsskyddet för din valbara del hos den försäkringsgivare du valt. Vet du inte vilken försäkringsgivare du har loggar du in på Mina sidor för att se det.

Logga in på Mina sidor

Ändra återbetalningsskyddet för Kåpan Tjänste

Logga in på kapan.se för att ändra återbetalningsskydd

Välj i vilken ordning din familj ska få pengar om du dör

Om du dör får din familj pengarna från din tjänstepension om du har återbetalningsskydd. Det är i första hand din make/maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand dina barn som får pengarna. När du blir förälder kan det vara bra att se över i vilken ordning din familj får pengarna. Du kan ändra ordningen genom att skicka in ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande. Du kan ändra ditt förmånstagarförordnande för Kåpan Tjänste och den valbara delen.

Ändra förmånstagare för Kåpan Tjänste och den valbara delen

För Kåpan Tjänste ändrar du förmånstagarförordnande hos Kåpan Pensioner. För den valbara delen ändrar du hos den eller de försäkringsgivare du valt. För de allra flesta finns pengarna hos Kåpan Pensioner.

För dina pengar hos hos Kåpan Pensioner

Du kan ändra vem som i första hand ska få pengarna eller hur de ska fördelas. Du kan läsa hur du ändrar förmånstagar­förordnande på Kåpan Pensioners webbplats.

Förmånstagarförordnande på kapan.se

För dina pengar hos en annan försäkringsgivare

Kontakta försäkringsgivaren för att få information om hur du ändrar förmånstagarförordnande.

Genom att logga in på Mina sidor kan du se vilka försäkringsgivare du valt.

Logga in på Mina sidor

Ändra förmånstagare för din tjänstegrupplivförsäkring

Som statligt anställd har dina efterlevande rätt till tjänstegruppliv­försäkring om du dör. Det är din make, maka, registrerad partner, sambo eller dina barn som får pengarna från din tjänstegruppliv­försäkring. Du kan ändra i vilken ordning din familj får pengarna. Det gör du genom att skicka in ett så kallat förmånstagar­förordnande.

Ändra förmånstagarförordnande för tjänstegrupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Deltidsledig som förälder

Är du ledig på deltid som förälder enligt föräldraledighetslagen betalas din tjänstepension in som om du skulle arbetat heltid. Om du har lönetillägg på din utbetalda lön, är de också pensions­grundande. Har du föräldrapenning­tillägg från din arbetsgivare, räknas det inte med.

Det är din arbetsgivare som har koll på det här via sitt lönesystem och inget som regleras hos oss på SPV.

Exempel – Deltidsledig

Charlie är deltidsledig enligt föräldraledighetslagen på 25 procent. Hen har en grundlön på 28 000 kronor vid heltidsarbete och när hen är deltidsledig har hen en månadslön på 21 000 kr.

  • Den valbara delen betalas in med 2,5 procent baserat på grundlönen , det vill säga 28 000 kronor. Det blir 700 kr i månaden till den valbara delen.
  • Delen Kåpan Tjänste betalas in med 2 procent procent baserat på grundlönen. Det blir 560 kr i månaden till Kåpan Tjänste.
  • Den förmånsbestämda delen fortsätter hen tjäna in till som hen skulle ha jobbat. Tiden för ledigheten får hen räkna som pensionsgrundande tjänstetid.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL