Extra inbetalningar till din tjänstepension

Du har en möjlighet att spara extra pengar till din tjänstepension genom en enskild överenskommelse med din arbetsgivare.

Den enskilda överenskommelsen kallas också löneväxling. Om du exempelvis avstår lön eller sparade semesterdagar kan din arbetsgivare istället betala in pengar till din tjänstepension.

Pengarna placeras i samma försäkring hos den försäkringsgivare som du har valt för din valbara del. Har du inte gjort något val av försäkringsgivare placeras pengarna i försäkringen Kåpan Valbar hos Kåpan Pensioner.

  • Är du född före 1988 kan du normalt ta ut den valbara delen från 65 och livet ut.
  • Är du född 1988 eller senare kan du ta ut den valbara delen tidigast från 61 år. Normalt betalas den ut livet ut men du har möjlighet att välja en temporär utbetalning på minst 10 år.
  • Vill du veta om din valbara del har återbetalningsskydd eller inte kontaktar du din försäkringsgivare.

Om du har frågor om löneväxling kontaktar du din arbetsgivare.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida genom formuläret nedanför.