Om du dör när du slutat din statliga anställning

Din familj kan få pengar när du dör. Det finns olika regler för hur din familj kan få pengar beroende på när du slutade din statliga anställning.

Du som slutade din anställning 2003 eller senare

Om du slutade din statliga anställning 2003 eller senare kan din familj ha rätt till pengar när du dör. Pengarna kan komma från olika håll.

Återbetalningsskydd för pension hos Kåpan Pensioner

Om du har återbetalningsskydd på din pension hos Kåpan Pensioner får din familj din pension när du dör. I och med ditt dödsfall får din familj en blankett från Kåpan Pensioner för att ansöka om pensionen från återbetalningsskyddet.

Om återbetalningsskydd på Kåpan Pensioners webbplats

Du ändrar återbetalningsskydd genom att logga in på Mina sidor på Kåpan Pensioners webbplats.

Pengarna från återbetalningsskyddet betalas i första hand ut till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn (även till vuxna barn). Du kan ändra vem som ska få ta del av återbetalningsskyddet, det kallas för ett särskilt  förmånstagarförordnande. Det gör du genom att anänvda blanketten Särskilt förmånstagarförordnande som du hittar på Kåpan Pensioners webbplats.

Blanketter på kapan.se

Återbetalningsskydd för den valbara delen

Om du inte har gjort något val har du dina pengar hos försäkringsgivaren Kåpan Pensioner. Du kan också ha valt att placera dina pengar hos en annan försäkringsgivare. Kontakta försäkringsgivaren som har hand om dina pengar om du har frågor om återbetalningsskydd.

Om återbetalningsskydd på Kåpan Pensioners webbplats

Kompletterande efterlevandefribrev – pengar till dina efterlevande

Om din snittlön för åren 1997-2001 var över 282 750 kronor kan din familj ha rätt till pengar när du dör. Detta kallas för kompletterande efterlevandefribrev och är en form av efterlevandepension.

Kompletterande efterlevandefribrev betalas ut till din make, maka eller sambo och dina barn. För att pengarna ska betalas ut till din sambo måste ni ha gemensamma barn. Om du och din sambo inte har några gemensamma barn måste ni tidigare ha varit gifta med varandra för att pengarna ska betalas ut.

Kompletterande efterlevandefribrev betalas ut varje månad livet ut. Dina barn får pengar varje månad tills de fyller 20 år.

Tjänstegrupplivförsäkring – ekonomiskt skydd för din familj

Om du dör efter att du har slutat arbeta statligt kan det finnas rätt till pengar från tjänstegrupplivförsäkringen. Det gäller till exempel om du efter anställningen varit arbetssökande eller sjuk.

Faktablad: Om tjänstegrupplivförsäkring (pdf, nytt fönster)

Efterlevandepension – om du dör inom tre månader efter att du slutat din statliga anställning

Om du slutat din statliga anställning och dör inom tre månader finns det ett visst skydd kvar till din familj. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har ett liknande skydd. Om du vill ha mer information kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Du som slutade din anställning före 2003

Om du slutade din statliga anställning före 2003 kan din familj ha rätt till pengar när du dör. Det kallas för kompletterande efterlevandelivränta. Om din familj får pengar eller inte beror på vilken lön du hade när du slutade din anställning. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 om du vill veta mer.

Dina efterlevande kan söka ekonomiskt stöd om de lever under svåra ekonomiska förhållanden

Om dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som SPV förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL