Händelser i livet

Nyanställd

Som nyanställd i staten finns det några saker du bör känna till. Du ska också välja vem som ska förvalta en del av din tjänstepension.

Slutat din statliga anställning

Om du slutat din statliga anställning påverkas din pension lite olika beroende på när du slutade din anställning.

Uppsagd

Om du blir uppsagd kan du ha rätt till ekonomiskt stöd.

Dödsfall

Om du dör kan din familj få pengar.

Nya familjeförhållanden

Om du blir sambo, gifter dig eller separerar finns det några saker du behöver tänka på.

Förälder

Det kan det vara bra att se över din pension när du blivit förälder. När du är föräldraledig får du som statligt anställd en extra ersättning.

Sjuk

Om du blir långvarigt sjuk kan du få sjukpension från oss.

Arbetsskada

Om du får en arbetsskada kan du också ha rätt till ersättning.

Studerande

Om du tar tjänstledigt för att studera påverkas din tjänstepension.

Gå ner i arbetstid

Om du går ner i arbetstid påverkas din pension.

Tjänstledig på heltid

Om du väljer att vara tjänstledig på heltid påverkas din pension.

XS SM MD LG XL