Så räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Den förmånsbestämda ålderspensionen räknar vi fram utifrån tre faktorer. Här hjälper vi dig förstå hur det hänger ihop.

Tre faktorer som bestämmer storleken på din pension

När vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension är det tre faktorer vi tar hänsyn till:

  • din lön de fem senaste åren – vanligen fram till 65 års ålder
  • antal månader du arbetat
  • vilket år du är född.

Vi använder ditt pensionsunderlag för att räkna ut vilket belopp du får

För att räkna ut vad du får i förmånsbestämd ålderspension använder vi ditt så kallade pensionsunderlag som vi multiplicerar med en procentsats beroende på när du är född. Om du har ett pensionsunderlag som är under 7,5 inkomstbasbelopp (511 500 kronor) får du en viss procentsats i förmånsbestämd ålderspension. På lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp får du en annan procentsats.

Hur länge du har arbetat i staten påverkar beloppet

Har du mindre statlig tjänstetid än 30 år, dividerar vi det antal månader du jobbat med 360 månader (som motsvarar 30 år). Månadsbeloppet ska sedan värdesäkras med prisbasbeloppets förändring mellan utbetalningsåret och året före. Därefter värdesäkras den förmånsbestämda ålderspensionen med prisbasbeloppets förändring vid varje årsskifte.

Vilket år du är född påverkar beloppet

Ju senare du är född desto mindre procentsats använder vi för att räkna ut din förmånsbestämda ålderspension. I tabellen kan du hitta just din procentsats.

Procentsats beroende på när du är född
Födelseår Förmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är under 7,5 inkomstbasbelopp Förmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp Förmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp
1943 9,5 % 64,85 % 32,40 %
1944 9,3 % 64,70 % 32,30 %
1945 9,1 % 64,55 % 32,20 %
1946 8,9 % 64,40 % 32,10 %
1947 8,7 % 64,25 % 32,00 %
1948 8,4 % 64,10 % 31,90 %
1949 8,2 % 63,95 % 31,80 %
1950 7,9 % 63,80 % 31,70 %
1951 7,7 % 63,65 % 31,60 %
1952 7,4 % 63,50 % 31,50 %
1953 7,2 % 63,35 % 31,40 %
1954 6,9 % 63,20 % 31,30 %
1955 6,6 % 63,05 % 31,20 %
1956 6,3 % 62,90 % 31,10 %
1957 6,0 % 62,75 % 31,00 %
1958 5,7 % 62,60 % 30,90 %
1959 5,4 % 62,45 % 30,80 %
1960 5,1 % 62,30 % 30,70 %
1961 4,7 % 62,15 % 30,60 %
1962 4,3 % 62,00 % 30,50 %
1963 3,9 % 61,85 % 30,40 %
1964 3,6 % 61,70 % 30,30 %
1965 3,2 % 61,50 % 30,20 %
1966 2,9 % 61,30 % 30,10 %
1967 2,5 % 61,10 % 30,00 %
1968 2,1 % 60,90 % 30,00 %
1969 1,7 % 60,70 % 30,00 %
1970 1,3 % 60,50 % 30,00 %
1971 0,9 % 60,30 % 30,00 %
1972 0,5 % 60,10 % 30,00 %
1973 eller senare 0,0 % 60,00 % 30,00 %

 

Om du går i pension och väntar med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Om du går i pension efter att du fyllt 61 år och väntar med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension tills du fyller 65 år räknar vi ut beloppet på samma sätt som om du hade tagit ut pengar när du gick i pension. Beloppet värdesäkras varje år fram till du fyller 65 år med förändringen av prisbasbeloppet.

Exempel 1 – pensionunderlag under 7,5 inkomstbasbelopp

Lars är född i september 1956 och tänker gå i pension när han fyller 65 år. Den 1 september 2021 pensionerar han sig. Lars har haft en snittlön de fem sista åren på 31 500 kronor per månad. Detta ger ett pensionsunderlag på 378 000 kronor. Lars har arbetat mer än 30 år i staten. Eftersom Lars är född 1956 får han 6,3 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

378 000 x 0,063 = 23 814 kronor per år
23 814 x (47 600/47 300) = 23 965 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2021/2020)
23 965 x 1,0000 = 23 965 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Lars fall blir 1)
23 965/12 = 1 997 kronor per månad

Lars får 1 997 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 2 – pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp

Louise är född i november 1956 och tänker gå i pension när hon fyller 65 år. Den 1 november 2021 pensionerar hon sig. Louise har haft en snittlön de fem sista åren på 45 000 kronor per månad. Detta ger ett pensionsunderlag på 540 000 kronor. Louise har arbetat mer än 30 år i staten. Eftersom Louise är född 1956 får hon 6,3 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 62,9 procent på lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp i förmånsbestämd ålderspension.

Först måste vi fastställa hur stor del av pensionsunderlaget som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom Louise fyller 65 år under 2021 använder vi inkomstbasbeloppet för 2020, det vill säga året innan hon går i pension. Inkomstbasbeloppet för år 2020 var 66 800 kronor. Genom att multiplicera 66 800 med 7,5 får vi fram 501 000. När vi drar bort den summan från Louises pensionsunderlag får vi fram att Louise har ett pensionsunderlag på 39 000 kronor som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp (540 000 - 501 000 = 39 000).

501 000 x 0,063 = 31 563 kronor per år upp till 7,5 inkomstbasbelopp
39 000 x 0,629 = 24 531 kronor per år över 7,5 inkomstbasbelopp
31 563 + 24 531 = 56 094 kronor per år totalt

56 094 x (47 600/47 300) = 56 450 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2021/2020)
56 450 x 1,0000 = 56 450 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Louises fall blir 1)
56 450/12 = 4 704 kronor per månad

Louise får 4 704 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 3 – Gå i pension vid 68 år

José är född i februari 1953 och har arbetat i staten i över 30 år. Han har valt att arbeta fram till 68 år och en månad. Den 1 mars 2021 pensionerar han sig. Josés pensionsunderlag beräknas på de fem årslöner han hade innan han fyllde 65 år, det vill säga åren 2013-2017. Josés pensionsunderlag är 320 000 kronor. Eftersom José är född 1953 får han 7,2 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

320 000 x 0,072 = 23 040 kronor per år
23 040 x (45 500/44 800) = 23 400 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2018/2017)
23 400 x 1,0000 = 23 400 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Josés fall blir 1)
23 400/121 950 kronor per månad vid 65 år.

Månadsbeloppet på 1 950 kronor räknas sedan upp försäkringstekniskt vilket innebär att vi tar hänsyn till justeringarna av prisbasbeloppet från 2018 till 2021, dödlighetsantaganden, ränteläget med mera. Eftersom José har valt att vänta med att gå i pension till 68 års ålder får han 2 351 kronor per månad.

José får 2 351 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Mer om pensionsunderlag och tjänstetid

De allra flesta statligt anställda har pensionsålder 65 år. Det innebär att inbetalningarna till din förmånsbestämda ålderspension sker till månaden innan du fyller 65 år och tjänstetiden räknas tills månaden innan du fyller 65 år.

Medelvärdet av de pensionsgrundande löner du har haft de fem sista åren blir till något som kallas för pensionsunderlag. Det innebär till exempel att om du går i pension 2021 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2016-2020. I den pensionsgrundande lönen ingår inte eventuell övertidsersättning som har betalats ut i lön.

Den tid som du har arbetat statligt är din pensionsgrundande tjänstetid. I den tjänstetiden får du under vissa förutsättningar även räkna med tjänstetid från andra tjänstepensionsavtal, exempelvis tid du arbetat privat, i kommunen eller inom landstinget. För att få full förmånsbestämd ålderspension behöver du en tjänstetid på 30 år (360 månader). Om du har mindre än 30 år i tjänstetid minskas den förmånsbestämda ålderspensionen i motsvarande grad. Det innebär att din förmånsbestämda ålderspension minskar med 1/360-del för varje månad som saknas. Har du till exempel 180 månaders tjänstetid innebär det att du får hälften av den förmånsbestämda ålderspensionen.

Se vilket belopp du har tjänat in

Logga in på Mina sidor för att se vilket belopp du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

Om du inte ser din förmånsbestämda del, beror det på att den visas först när din genomsnittslön för de fem föregående åren, det så kallade pensionsunderlaget, är över gränsen 7,5 inkomstbasbelopp. Har du inte arbetat statligt i fem år  visas den när genomsnittslönen för det år du jobbat statligt är över 7,5 inkomstbasbelopp.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL