Så räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension utifrån ditt födelseår, din lön och hur länge du varit anställd i staten.

Vi använder ditt pensionsunderlag för att räkna ut vilket belopp du får

För att räkna ut vad du får i förmånsbestämd ålderspension använder vi ditt så kallade pensionsunderlag som vi multiplicerar med en procentsats beroende på när du är född. Om du har ett pensionsunderlag som är under 7,5 inkomstbasbelopp (468 750 kronor) får du en viss procentsats i förmånsbestämd ålderspension. På lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp får du en annan procentsats.

Hur länge du har arbetat i staten påverkar beloppet

Har du mindre statlig tjänstetid än 30 år dividerar vi summan med den faktorn. Månadsbeloppet ska sedan värdesäkras med prisbasbeloppets förändring mellan utbetalningsåret och året före. Därefter värdesäkras den förmånsbestämda ålderspensionen med prisbasbeloppets förändring vid varje årsskifte.

Om du går i pension och väntar med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Om du går i pension efter att du fyllt 61 år och väntar med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension tills du fyller 65 år räknar vi ut beloppet på samma sätt som om du hade tagit ut pengar när du gick i pension. Beloppet värdesäkras varje år fram till du fyller 65 år med förändringen av prisbasbeloppet.

Exempel 1 – pensionunderlag under 7,5 inkomstbasbelopp

Lars är född i september 1954 och tänker gå i pension när han fyller 65 år. Den 1 september 2019 pensionerar han sig. Lars har haft en snittlön de fem sista åren på 29 556 kronor per månad. Detta ger ett pensionsunderlag på 354 672 kronor. Lars har arbetat mer än 30 år i staten. Eftersom Lars är född 1954 får han 6,9 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

354 672 x 0,069 = 24 472 kronor per år
24 472 x (46 500/45 500) = 25 010 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2019/2018)
25 010 x 1,0000 = 25 010 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Lars fall blir 1)
25 010/12 = 2 084 kronor per månad

Lars får 2 084 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 2 – pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp

Louise är född i november 1954 och tänker gå i pension när hon fyller 65 år. Den 1 november 2019 pensionerar hon sig. Louise har haft en snittlön de fem sista åren på 44 229 kronor per månad. Detta ger ett pensionsunderlag på 530 748 kronor. Louise har arbetat mer än 30 år i staten. Eftersom Louise är född 1954 får hon 6,9 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 63,20 procent på lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp i förmånsbestämd ålderspension.

Först måste vi fastställa hur stor del av pensionsunderlaget som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp. Eftersom Louise fyller 65 år under 2019 använder vi inkomstbasbeloppet för 2018, det vill säga året innan hon går i pension. Inkomstbasbeloppet för år 2018 var 62 500 kronor. Genom att multiplicera 62 500 med 7,5 får vi fram 468 750. När vi drar bort den summan från Louises pensionsunderlag får vi fram att Louise har ett pensionsunderlag på 61 998 kronor som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp (530 748 - 468 750 = 61 998).

468 750 x 0,069 = 32 344 kronor per år upp till 7,5 inkomstbasbelopp
61 998 x 0,632 = 39 183 kronor per år över 7,5 inkomstbasbelopp
32 344 + 39 183 = 71 527 kronor per år totalt

71 527 x (46 500/45 500) = 73 099 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2019/2018)
73 099 x 1,0000 = 73 099 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Louises fall blir 1)
73 099/126 092 kronor per månad

Louise får 6 092 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Exempel 3 – Gå i pension vid 67 år

José är född i februari 1952 och har arbetat i staten i över 30 år. Han har valt att arbeta fram till 67 år och en månad. Den 1 mars 2019 pensionerar han sig. Josés pensionsunderlag beräknas på de fem årslöner han hade innan han fyllde 65 år, det vill säga åren 2012-2016. Josés pensionsunderlag är 312 442 kronor. Eftersom José är född 1952 får han 7,4 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

312 442 x 0,074 = 23 121 kronor per år
23 121 x (44 800/44 300) = 23 382 (värdesäkring med prisbasbeloppet mellan 2017/2016)
23 382 x 1,0000 = 23 382 (beräkning av tjänstetidsfaktorn som i Josés fall blir 1)
23 382/121 949 kronor per månad vid 65 år.

Månadsbeloppet på 1 949 kronor räknas sedan upp försäkringstekniskt vilket innebär att vi tar hänsyn till dödlighetsantaganden, ränteläget med mera. Eftersom José har valt att vänta med att gå i pension till 67 års ålder får han 2 239 kronor per månad.

José får 2 239 kronor i månaden i förmånsbestämd ålderspension.

Mer om pensionsunderlag och tjänstetid

Medelvärdet av de pensionsgrundande löner du har haft de fem sista åren blir till något som kallas för pensionsunderlag. Det innebär till exempel att om du går i pension 2019 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2014-2018. I den pensionsgrundande lönen ingår inte eventuell övertidsersättning som har betalats ut i lön.

Den tid som du har arbetat statligt är din pensionsgrundande tjänstetid. I den tjänstetiden får du under vissa förutsättningar även räkna med tjänstetid från andra tjänstepensionsavtal, exempelvis tid du arbetat privat, i kommunen eller inom landstinget. För att få full förmånsbestämd ålderspension behöver du en tjänstetid på 30 år (360 månader). Om du har mindre än 30 år i tjänstetid minskas den förmånsbestämda ålderspensionen i motsvarande grad. Det innebär att din förmånsbestämda ålderspension minskar med 1/360-del för varje månad som saknas. Har du till exempel 180 månaders tjänstetid innebär det att du får hälften av den förmånsbestämda ålderspensionen.

Procentsats i förmånsbestämd ålderspension beroende på när du är född
Födelseår Förmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är under 7,5 inkomstbasbelopp Förmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp Förmånsbestämd ålderspension i procent av den del av ditt pensionsunderlag som är mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp
1943 9,5 % 64,85 % 32,40 %
1944 9,3 % 64,70 % 32,30 %
1945 9,1 % 64,55 % 32,20 %
1946 8,9 % 64,40 % 32,10 %
1947 8,7 % 64,25 % 32,00 %
1948 8,4 % 64,10 % 31,90 %
1949 8,2 % 63,95 % 31,80 %
1950 7,9 % 63,80 % 31,70 %
1951 7,7 % 63,65 % 31,60 %
1952 7,4 % 63,50 % 31,50 %
1953 7,2 % 63,35 % 31,40 %
1954 6,9 % 63,20 % 31,30 %
1955 6,6 % 63,05 % 31,20 %
1956 6,3 % 62,90 % 31,10 %
1957 6,0 % 62,75 % 31,00 %
1958 5,7 % 62,60 % 30,90 %
1959 5,4 % 62,45 % 30,80 %
1960 5,1 % 62,30 % 30,70 %
1961 4,7 % 62,15 % 30,60 %
1962 4,3 % 62,00 % 30,50 %
1963 3,9 % 61,85 % 30,40 %
1964 3,6 % 61,70 % 30,30 %
1965 3,2 % 61,50 % 30,20 %
1966 2,9 % 61,30 % 30,10 %
1967 2,5 % 61,10 % 30,00 %
1968 2,1 % 60,90 % 30,00 %
1969 1,7 % 60,70 % 30,00 %
1970 1,3 % 60,50 % 30,00 %
1971 0,9 % 60,30 % 30,00 %
1972 0,5 % 60,10 % 30,00 %
1973 eller senare 0,0 % 60,00 % 30,00 %

Se vilket belopp du har tjänat in

Logga in på Dina pensionssidor för att se vilket belopp du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

Logga in på Dina pensionssidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.