Förmånsbestämda delen – född 1943-1972

Beroende på vilken lön du har är den förmånsbestämda delen en större eller mindre del av din tjänstepension. Hur stor del beror på din lön, när du är född och hur länge du arbetar statligt.

Vanligtvis tjänar du in till den förmånsbestämda delen från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till den här delen till månaden innan du fyller 65 år, även om du fortsätter att arbeta längre.

Tre faktorer som bestämmer storleken

Storleken på din förmånsbestämda del beror på din lön (pensionsunderlag), hur många år du varit anställd (pensionsgrundande tjänstetid) och vilket år du är född. Förenklat är ditt pensionsunderlag medelvärdet av dina fem senaste pensionsgrundande årslöner. Har du inte arbetat i fem år räknas pensionsunderlaget fram på de pensionsgrundande löner du haft.

Den förmånsbestämda delen bygger på de uppgifter vi känner till. Det innebär att storleken både kan öka och minska om uppgifterna ändras.

Så här kan du ta ut dina pengar 

Du måste sluta din nuvarande anställning för att börja ta ut din förmånsbestämda del. Så här kan du ta ut den:

  • Tar du ut delen från 65 år eller senare betalas den alltid ut varje månad livet ut. Du kan börja ta ut den hur sent du vill.
  • Är du född före 1966 kan du tidigast ta ut din förmånsbestämda del från 61 år.

  • Är du född 1966 –1972  kan du tidigast ta ut din förmånsbestämda del från 63 år.
  • Tar du ut den förmånsbestämda delen före 65 år kan du välja att den ska betalas ut med samma belopp livet ut eller med ett högre belopp fram till 65. Det finns dock en begränsning som innebär att du som mest får ta ut ett belopp som motsvarar ungefär 80 procent av din nuvarande inkomst. Har du hög lön gäller delvis andra regler. Tänk på att om du tar ut ett högre belopp kanske det inte finns några pengar kvar efter 65 år.

Om du är född före 1966 kan du läsa mer här om hur du kan ta ut din tjänstepension

För vissa yrkesgrupper gäller andra regler

Du som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser

För dig som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser finns det andra möjligheter att ta ut din förmånsbestämda del.

Du som har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Vissa har rätt att gå i pension före 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier.

Du som har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.

  • Du kan gå i pension från 60 år eller 63 år.
  • Du får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.
  • Du får cirka 65 procent av din lön (pensionsunderlag)  i förmånsbestämd pension före 65 års ålder om du har varit anställd i staten i minst 30 månader (360 månader). Har du mindre än 360 månader i tjänstetid blir beloppet mindre.

Om vill veta mer kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Du som är anställd hos Försäkringskasssan eller Pensionsmyndigheten och har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser

  • Du som är anställd hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan ha rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser.
  • Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda del från 64 år om du är född 1960-1963. Du som är född 1959 har kunnat ta ut din förmånsbestämda del tidigast från 63 år.
  • Om du tar ut den förmånsbestämd delen enligt övergångsbestämmelser innan du fyller 65 år får du en högre procent av ditt så kallade pensionsunderlag. Det gäller under förutsättning att du har minst 30 år pensionsgrundande tjänstetid. Om du är 64 år när du slutar får du 80 procent av ditt pensionsunderlag.

Om du vill veta mer kontaktar du din arbetsgivare eller vår kundservice på 020-51 50 40.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL