Förmånsbestämd ålderspension – född 1943-1972

Beroende på vilken lön du har är den förmånsbestämda delen en större eller mindre del av din tjänstepension. I de flesta fall kan du ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du fyller 65 år.

Du har en månadslön under 40 250 kronor

Storleken på din förmånsbestämda ålderspension beror på när du är född och hur länge du har jobbat statligt. För dig som är född 1954 betyder det till exempel att den förmånsbestämda ålderspensionen är något större än för dig som är född 1972.

Exempel: Månadslön under 40 250 kronor

Björn är född 1955. Han har arbetat på Skatteverket i 30 år. Björn har haft en medellön på 35 500 kronor i månaden de senaste fem åren. Det betyder att hans så kallade pensionsunderlag (medelvärdet av årslönerna de sista fem åren) är 426 000 kronor. Björn får 6,6 procent av pensionsunderlaget i förmånsbestämd ålderspension.

Björn får 2 343 kronor per månad i förmånsbestämd ålderspension.

Så här räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har en månadslön över 40 250 kronor

Storleken på din förmånsbestämda ålderspension beror på när du är född och hur länge du har jobbat statligt. Om du har en månadslön som är över 40 250 kronor tjänar du in mer pension på den delen som överstiger 40 250 kronor.

Exempel: Månadslön över 40 250 kronor

Amira är född 1971. Hon har arbetat i 15 år på Trafikverket, om hon arbetar kvar till 65 år så har hon arbetat mer än 30 år. Hon har haft en månadslön på 45 000 kronor i månaden de senaste fem åren. Det betyder att hennes så kallade pensionsunderlag (medelvärdet av årslönerna de sista fem åren) är 540 000 kronor. Amira får dels 0,9 procent på pensionsunderlaget upp till 501 000 kronor i förmånsbestämd ålderspension. Dels får hon 60,30 procent på pensionsunderlaget mellan 501 000 kronor och 540 000 kronor.

Totalt får Amira 2 336 kronor per månad i förmånsbestämd ålderspension.

Så här räknar vi ut din förmånsbestämda ålderspension

Så här kan du ta ut dina pengar

Normalt betalar din arbetsgivare in pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år. Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 61 år. Det finns ingen övre gräns.

Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut så länge du lever. Om du tar ut den före 65 år kan du välja att ta ut ett högre belopp innan 65 år. Det blir då ett lägre belopp kvar till efter 65 år eller inget alls. 

För dig som har lägre pensionsålder eller har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser finns det andra möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension.

Du som har lägre pensionsålder än 65 år

Vissa kan gå i pension innan 65 år. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier. Om du vill veta mer kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Du som har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Vissa har rätt att gå i pension före 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika regler gäller för olika yrkeskategorier.

Du som har rätt till förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.

 • Du kan gå i pension från 60 år eller 63 år.
 • Om du har varit anställd i staten i minst 360 månader (30 år) får du cirka 65 procent av din lön (pensionsunderlag) i förmånsbestämd ålderspension. Har du mindre än 360 månader i tjänstetid blir beloppet mindre.
 • Du får ett belopp före 65 år och ett annat belopp efter 65 år.
 • Förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser är inte pensionsgrundande för allmän pension.

Om vill veta mer kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Du som är anställd hos Försäkringskasssan eller Pensionsmyndigheten och har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Du som är anställd hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan ha rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser.

Beloppet före 65 år betalas ut från olika åldrar. Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension från

 • 60 år om du är född 1949 eller tidigare
 • 61 år om du är född 1950-1954
 • 63 år om du är född 1955-1959
 • 64 år om du är född 1960-1963

Om du tar ut förmånsbestämd ålderspension enligt övergångsbestämmelser innan du fyller 65 år får du mellan 60 och 80 procent av din lön (så kallat pensionsunderlag). Det gäller under förutsättning att du har arbetat i staten i minst 360 månader (30 år). Vilket belopp du får beror på hur gammal du är när du slutar din anställning.

Om du är

 • 60 år när du slutar får du 60 procent av ditt pensionsunderlag
 • 61 år när du slutar får du 65 procent av ditt pensionsunderlag
 • 62 år när du slutar får du 70 procent av ditt pensionsunderlag
 • 63 år när du slutar får du 75 procent av ditt pensionsunderlag
 • 64 år när du slutar får du 80 procent av ditt pensionsunderlag.

Om du vill veta mer kontaktar du din arbetsgivare eller vår kundservice på 020-51 50 40.

Hur du ansöker om pension

Se vilket belopp du har tjänat in

Logga in på Dina pensionssidor för att se vilket belopp du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

Logga in på Dina pensionssidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.