Du som är yrkes­officer eller flygledare

Det här gäller för dig som är född före 1988 och arbetar som yrkesofficer på Försvarsmakten eller flygledare hos LFV tills du går i pension. Du har särskilda regler i tjänstepensionsavtalet och rätt att gå i pension när du fyller 60 år om du är flygledare och 61 år om du är yrkesofficer.

Tjänstepension för dig som är född 1988 eller senare

Pensionsålder för yrkesofficer och flygledare

Pensionsålder i pensionsavtalet betyder inte att du behöver ta ut tjänstepensionen vid den åldern. Men fortsätter du jobba efter din pensionsålder betalas det inte in mer pengar till din tjänstepension.

Du som är född före 1988 och arbetar som yrkesofficer, oavsett inriktning, har pensionsålder från månaden efter du fyllt 61 år. Du som arbetar som flygledare hos Luftfartsverket har pensionsålder från månaden efter att du fyllt 60 år. Pensionsålder 61 eller 60 år gäller om du arbetar kvar som yrkesofficer eller flygledare tills att du går i pension. Övriga anställda i staten födda före 1988 har pensionsålder 65 år.

Din tjänstepension har flera olika delar

Du har flera delar i din tjänstepension. Din arbetsgivare betalar in pengar din tjänstepension varje månad till din pensionsålder som är 60 år eller 61 år. Du har också av en tjänstegrupplivförsäkring och en personskadeförsäkring. Du kan också få sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och pengar till din familj om du dör.

Förmånsbestämd ålderspension

Du har en förmånsbestämd ålderspension som tidigast betalas ut från din pensionsålder till 65 år. Från 65 år har du ett annat belopp som beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämd ålderspension från pensionsåldern till 65 år

Du har en förmånsbestämd ålderspension från din pensionsålder tills du fyller 65 år. Den är minst 65 procent av din månadslön med förutsättning att du tjänat in 30 år i statlig tjänstetid. Det krävs också att du arbetar som yrkesofficer eller flygledare tills att du når din pensionsålder och tar ut de pengar du har rätt till före 65 år i direkt anslutning till att du slutar din anställning.

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år och livet ut

När du fyller 65 år ändras din förmånsbestämda ålderspension och beräknas som för övriga statligt anställda. Det vill säga utifrån din lön, hur många år du varit statligt anställd och vilket år du är född. De här pengarna kan du ta ut från 65 år eller senare om du vill och de betalas ut hela livet.

För dig som är född mellan 1975 och 1987

Är du född mellan 1975 och 1987 behöver du tjäna över en viss lön för att ha rätt till förmånsbestämd ålderpension från 65 år och livet ut. Det krävs att du har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (2023). Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen i din tjänstepension. Du kan välja hur pengarna ska placeras. Du tjänar in till den valbara delen som längst till din pensionsålder.

I den valbara delen kan du själv välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna. Har du inte valt har dina pengar placerats i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Du kan tidigast ta ut din valbara del från 61 år.

Väljer du att gå i pension när du når din pensionsålder betalas ett engångsbelopp in till din valbara del.

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till denna del. Pengarna betalas in varje månad som längst till din pensionsålder.

Du tjänar in till din Kåpan Tjänste som längst till din pensionsålder. Den här delen förvaltar Kåpan Tjänstepension i en traditionell försäkring. Du kan tidigast ta ut din Kåpan Tjänste från din pensionsålder och under 5-20 år eller livet ut.

Kåpan Extra för dig som yrkesofficer

Du som var anställd som yrkesofficer 31 december 2007  har en extra del i din tjänstepension som heter Kåpan Extra. Pengarna är placerade i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension och du kan tidigast ta ut den från din pensionsålder och under 5-20 år eller hela livet.

Är du flygförare?

Du som arbetar som flygförare har rätt att gå i pension från 55 år. Läs om vad som gäller för dig.

Du som är flygförare

Den här avdelningen tillhör du

Om du är född före 1988 tillhör du generellt Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL