Om hållbarhet

I din tjänstepension från statlig anställning finns det flera delar. Det är inte alla delar där tjänstepensionen placeras eller att du kan själv välja placering. För den allmänna pensionen hänvisar vi vidare till Pensionsmyndigheten.

SPV:s uppdrag kring tjänstepensioner

Vi på SPV har som uppdrag att administrera tjänstepensionen från din statliga anställning. Det betyder att vi tar in anställningsuppgifter och beräknar och betalar ut tjänstepensionen, men vi placerar inte pengarna från din tjänstepension.

Delar för alla statligt anställda och de som har varit statligt anställda

Två av delarna i din tjänstepension är lika för alla statligt anställda. Det är den valbara delen och delen Kåpan Tjänste.

Den valbara delen

Du kan själv välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar för den valbara delen. När du loggar in på Mina sidor kan du välja försäkringsgivare och ta del av deras hållbarhetsinformation. Du väljer alltså själv den försäkringsgivare och dess placeringar som passar för ditt önskemål utifrån hållbarhet och miljö.

Logga in på Mina sidor för att se ditt val och eventuellt ändra ditt val

Delen Kåpan Tjänste

För den här delen väljer du inte vem som ska förvalta pengarna. Det är Kåpan Tjänstepension som är försäkringsgivare och de placerar Kåpan Tjänste i en traditionell försäkring med garanterad ränta. Kåpan Tjänstepension har som syfte att förvalta medlemmarnas pensionsmedel på ett effektivt, långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Ta del av Kåpan Tjänstepensions hållbarhetsarbete på deras webbplats.

Länk till sidan hållbarhet på kapan.se

Tjänstepensionsdelar som skiljer sig åt beroende på när du är född

För anställda födda 1988 eller senare och tillhör Avdelning 1

Anställda födda 1988 eller senare tillhör generellt Avdelning 1 i tjänstpensionsavtalet och har en del som heter Kåpan Flex.

Delen Kåpan Flex

Den här delen väljer du inte vem som ska förvalta eftersom Kåpan Tjänstepension är försäkringsgivare för den här delen. De placerar Kåpan Flex i en traditionell försäkring med garanterad ränta. Ta del av Kåpan Tjänstepensions hållbarhetsarbete på deras webbplats.

Länk till sidan hållbarhet på kapan.se

För anställda födda före 1988 och tillhör Avdelning 2

Anställda födda före 1988  tillhör generellt Avdelning 2 i tjänstpensionsavtalet.

Förmånsbestämda delen

I tjänstepensionsavtalet PA 16 Avdelning 2 finns en förmånsbestämd del. Är du född före 1973 och har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) tjänar in till en förmånsbestämd del. Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren. Delen kallas också förmånsbestämd ålderspension.

I den förmånsbestämda delen placeras inga pengar som för de övriga delarna. Din arbetsgivare som betalar premier för den förmånsbestämda delen som sedan går in i statskassan. Det finns inga öronmärkta pengar för utbetalningar av förmånsbestämd ålderspension.

Om statskassan används till hållbara åtgärder kan du se det som att dina pensionspengar bidrar till hållbarhet.

Hållbarhet kring din allmänna pension

Din allmänna pension innehåller inkomstpension och premiepension. Det är Pensionsmyndigheten som har hand om den allmänna pensionen och vill du veta mer om det läser du hos Pensionsmyndigheten.

Länk till pensionsmyndighetens hållbarhetsarbete och hur du väljer hållbara fonder för din premiepension

Miljöarbete hos oss på SPV

Vi på SPV arbetar aktivt och systematiskt med att optimera användningen av resurser för att minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om vårt miljöarbete

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL