Så påverkas din pension i år

Din tjänstepension räknas om varje år. Prisbasbeloppets utveckling och vilket tjänstepensionsavtal du tillhör påverkar till exempel hur din tjänstepension räknas om.

Vad som påverkar din tjänstepension

  • vilket tjänstepensionsavtal du tillhör
  • prisbasbeloppet
  • allmän pension, sjukersättning, arbetsskadelivränta från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Om du vill veta hur din pension räknas om kontaktar du den försäkringsgivare som dina pengar är placerade hos. För de allra flesta finns pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner kontaktar du SPV och Kåpan Pensioners gemensamma kundservice på 060-18 75 85 eller via e-post kapan@spv.se

Kåpan Tjänste

Om du vill veta mer om hur Kåpan Tjänste räknas om kontaktar du vår kundservice på 060-18 75 85 eller via e-post kapan@spv.se.

Förmånsbestämd ålderspension

Vi räknar om din förmånsbestämda ålderspension varje år när prisbasbeloppet ändras. Beloppet ändras i januari månad. När vi har räknat om din förmånsbestämda ålderspension får du ett besked från oss.

Exempel: Så räknar vi om din förmånsbestämda ålderspension

För år 2020 höjs prisbasbeloppet med 800 kronor från 46 500 kronor till 47 300 kronor.

  • Alex får 3 540 kronor per månad i förmånsbestämd ålderpension under 2019. I januari 2020 räknar vi om hans belopp med det nya prisbasbeloppet. Under 2020 får han istället 3 601 kronor per månad.
  • För att få fram beloppet räknar vi på följande sätt: 3 540 x 47 300/46 500= 3 601

Du som tillhör tjänstepensionsavtalet PA-SPR

  • Du är garanterad en viss nivå på din pension. Det kallas för bruttopension.
  • En bruttopension kan till exempel vara en efterlevandepension.
  • Bruttopensionen består av en del från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan och en del från oss på SPV.
  • Delarna är beroende av varandra. Det betyder oftast att om Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan räknar om ersättningen räknar vi också om din tjänstepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL