Så påverkas din pension i år

Din tjänstepension räknas om varje år. Prisbasbelopp och vilket tjänstepensionsavtal du tillhör påverkar till exempel storleken på din pension.

Vad som påverkar din tjänstepension

 • vilket tjänstepensionsavtal du tillhör
 • storleken på din lön
 • hur länge du har varit anställd
 • den ekonomiska utvecklingen i samhället
 • prisbasbeloppet
 • hur den ekonomiska utvecklingen sett ut efter pensioneringen
 • allmän pension, sjukersättning, arbetsskadelivränta från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Den valbara delen

 • Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Om du vill veta hur din pension räknas om kontaktar du den försäkringsgivare som dina pengar är placerade hos. För de allra flesta finns pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner kontaktar du SPV och Kåpan Pensioners gemensamma kundservice på 020-51 50 40 eller via e-post kundservice@spv.se

Kåpan Tjänste

Om du vill veta mer om hur Kåpan Tjänste räknas om kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40 eller via e-post kundservice@spv.se.

Förmånsbestämd ålderspension

Vi räknar om din förmånsbestämda ålderspension varje år när prisbasbeloppet ändras. Beloppet ändras i januari månad. När vi har räknat om din förmånsbestämda ålderspension får du ett besked från oss.

Exempel: Så räknar vi om din förmånsbestämda ålderspension

För år 2019 höjs prisbasbeloppet med 1 000 kronor från 45 500 kronor till 46 500 kronor.

 • Alex får 3 540 kronor per månad i förmånsbestämd ålderpension under 2018. I januari 2019 räknar vi om hans belopp med det nya prisbasbeloppet. Under 2019 får han istället 3 618 kronor per månad.
 • För att få fram beloppet räknar vi på följande sätt: 3 540 x 46 500/45 500= 3 618

Du som tillhör tjänstepensionsavtalet PA-SPR

 • Du är garanterad en viss nivå på din pension. Det kallas för bruttopension.
 • En bruttopension kan till exempel vara en efterlevandepension.
 • Bruttopensionen består av en del från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan och en del från oss på SPV.
 • Delarna är beroende av varandra. Det betyder oftast att om Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan räknar om ersättningen räknar vi också om din tjänstepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.