När du dör

När du är pensionär och får utbetalning av pensionen kan din familj få pengar om du dör. Det finns olika regler för hur din familj kan få pengar beroende på vilken typ av pension du har.

Efterlevandepension till din familj

När du dör kan din familj få pengar. Det kallas för efterlevandepension. Vi skickar automatiskt ut information till dödsboet om hur de ansöker om efterlevandepension eller familjepension. I de flesta fall gäller efterlevandepensionen tills du skulle ha fyllt 75 år. Om du vill veta vad som gäller för just dig och din familj kontaktar du vår kundservice på 020-65 00 65.

Familjepension – för dig som har tjänstepensionsavtalet PA-SPR

Om du tillhör tjänstepensionsavtalet PA-SPR, kan din familj ha rätt till familjepension. Den betalas ut till make, maka eller registrerad partner. Den betalas ut livet ut, men upphör om hen gifter om sig. Även barn har rätt till familjepension till dess att de fyller 19 år.

Återbetalningsskydd som du kan ha på delar i din tjänstepension

Du kan ha återbetalningsskydd på delarna den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Extra.  Om du valt återbetalningsskydd får din familj pengar om du dör. Hur länge pengarna betalas ut kan den som förvaltar din tjänstepension svara på. Hur mycket din familj får beror på hur mycket pengar som finns kvar i försäkringen vid dödsfallet.

Vill du kolla upp återbetalningsskyddet kontaktar du den försäkringsgivare som betalar ut din tjänstepension. Tänk på att oftast lämnas inte uppgifterna till annan än till dig som har försäkringen.

Mer om återbetalningsskydd

Ändra ditt återbetalningsskydd

När du har fått utbetalning av din tjänstepension finns det olika regler om du kan ändra ditt återbetalningsskydd eller inte. Du behöver kontakta den försäkringsgivare som betalar ut din tjänstepension.

Ansökan

Vid ett dödsfall skickar vanligen försäkringsgivaren ut blanketter till din familj eller dödsboet för att de ska kunna ansöka om pensionen. Vi berättar lite mer på sidan för dina efterlevande.

Hur du som efterlevande ansöker

Vem i familjen får pengarna?

Pengarna från återbetalningsskyddet går i första hand till din make, maka registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. Du kan ändra vem som ska få ta del av återbetalningsskyddet. Det kallas för att ändra förmånstagarförordnande.

Kontakta den försäkringsgivare som betalar ut din tjänstepension för att ändra ditt förmånstagarförordnande.

Återbetalningsskydd för din pension hos Kåpan Pensioner

För delarna Kåpan Tjänste och Kåpan Extra är det allid Kåpan Pensioner som är försäkringsgivare. Du ser om du har återbetalningsskydd när du loggar in på Kåpan Pensioners webbplats.

Möjlighet att söka ekonomiskt stöd

Om dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som SPV förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd från stiftelserna

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL