För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Om en person som deltar i ett arbetsmarknadspolitisk program genom Arbetsförmedlingen, avlider kan det finnas rätt till pengar för personens familj. De flesta som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program omfattas av en grupplivförsäkring. Det är vi på SPV som betalar ut pengar från försäkringen om en person avlider.

Grupplivförsäkring – ekonomiskt skydd för efterlevande

Grupplivförsäkringen gäller för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Om en person, som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program, avlider kan efterlevande familj ha rätt till pengar i form av ett skattefritt engångsbelopp. Försäkringen kan även gälla efter att programmet har avslutats, till exempel om personen är sjuk eller arbetssökande.

Räkna ut hur mycket den efterlevande familjen kan få

Vem kan få pengar?

  • Make, maka eller sambo, registrerad partner.
  • Barn oavsett ålder.
  • Dödsboet har rätt till begravningshjälp.

Så här ansöker du

Om någon som deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program dör ansöker du som anhörig här. Du som arbetar på till exempel kommun eller begravningsbyrå kan också ansöka.

Här ansöker du

Övrigt skydd som ingår i försäkringen – medförsäkring

För de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ingår också medförsäkring om make, maka eller sambo dör. Det gäller om de inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring vid tidpunkten för dödsfallet. Det innebär att dödsboet och barn under 17 år kan få pengar från försäkringen. 

Här ansöker du

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL