Vill jobba mindre

När du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid. Du kan göra det på olika sätt. Din pension påverkas olika beroende på vilket alternativ som är aktuellt för dig.

Om du vill jobba mindre en tid innan du går i pension ska du prata med din arbetsgivare om att gå ner i arbetstid. 

Delpension

När du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent. Din tjänstepension kan påverkas om du får delpension.

Delpension kan du få om du är född före 1988 (och alltså tillhör avdelning 2).

Mer om delpension

Din arbetsgivare beslutar att du får arbeta mindre och få delpension. I tabellen kan du se hur mycket pengar du får ut totalt i delpension och lön. Tabellen utgår från att du har en anställning på 100 procent innan du går i delpension.

Hur mycket du får i delpension och lön beroende på hur många procent du arbetar
Om du arbetar Får du totalt i delpension och lön
50 % 80 % av din nuvarande lön
60 % 84 % av din nuvarande lön
70 % 88 % av din nuvarande lön
80 % 92 % av din nuvarande lön
90 % 96 % av din nuvarande lön

Så här betalar din arbetsgivare in pengar om du får delpension

  • Delpensionen påverkar inte delen förmånsbestämd ålderspension. Det beror på att din arbetsgivare fortsätter betala in pengar baserat på den lön du skulle ha haft om du inte tagit delpension.
  • Delpensionen kan påverka delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen. Det beror på att din arbetsgivare betalar in pengar baserat på din fasta månadslön istället för din utbetalda lön varje månad. I din fasta månadslön räknas inte lönetillägg in, till exempel semestertillägg.

Faktablad: När du vill arbeta mindre (pdf, nytt fönster)

Det här menar vi med delpension

Exempel – Du har en anställning på 100 procent och får delpension på 20 procent från din arbetsgivare. Du arbetar 80 procent.

Tjänstledig på deltid

Om du är tjänstledig på deltid under en period kan din tjänstepension påverkas. Din arbetsgivare betalar in mindre pengar när du är tjänstledig. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Mer om tjänstledig på deltid

Din statliga tjänstepension kan påverkas om du är tjänstledig på deltid

  • Din förmånsbestämda ålderspension påverkas inte alls.
  • Kåpan Tjänste och den valbara delen påverkas. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 respektive 2,5 procent av din utbetalda lön före skatt. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Det här menar vi med tjänstledig på deltid

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och är tjänstledig på 20 procent av din anställning. Du arbetar 80 procent och får 20 procent mindre i lön.

Exempel 2 – Du har en anställning på 70 procent och är tjänstledig 10 procent av din anställning. Du arbetar 60 procent och får 10 procent mindre i lön.

Deltidsanställning

Om du får en deltidsanställning påverkas din tjänstepension. Din arbetsgivare betalar in mindre pengar till din tjänstepension och den blir ofta lägre än om du arbetar heltid. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Mer om deltidsanställning

Din statliga tjänstepension påverkas om du har en deltidsanställning.

  • Din förmånsbestämda ålderspension påverkas. Den blir ofta lägre än om du arbetar heltid eftersom den förmånsbestämda ålderspensionen räknas på den fasta lön som du har från din anställning.
  • Kåpan Tjänste och den valbara delen påverkas också. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 respektive 2,5 procent av din utbetalda lön före skatt. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Det här menar vi med deltidsanställning

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och väljer att ta en ny anställning på 80 procent. Du arbetar 80 procent.

Exempel 2 – Du har en anställning på 75 procent och väljer att ta en ny anställning på 50 procent. Du arbetar 50 procent.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL