Vill jobba mindre

Om du vill jobba mindre ska du prata med din arbetsgivare om att gå ner i arbetstid.  Din tjänstepension påverkas olika beroende på vilket alternativ som är aktuellt för dig.

Delpension

Från den månad du fyller 61 år har du möjlighet att gå ner i arbetstid genom delpension. Att gå ner i arbetstid är en överenskommelse som du gör med din arbetsgivare. Om du får delpension innebär det att du får en utbetalning från SPV. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete. Du måste arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som du har delpension.

Delpension kan du få om du är född före 1988 (och alltså tillhör Avdelning 2). Du kan tidigast få delpension från 61 år och som längst tills du fyller 65 år. Slutar du din anställning före 65 år upphör delpensionen.

För att få delpension behöver du ha minst 120 månader, det vill säga 10 års kollektivavtalad pensionsrätt. Du kan titta på dina pensionsbesked för att se om du har den tid som krävs. 

Mer om delpension

Din arbetsgivare beslutar att du får arbeta mindre och få delpension. I tabellen kan du se hur mycket pengar du får ut totalt i delpension och lön. Tabellen utgår från att du har en anställning på 100 procent innan du får delpension.

Hur mycket du får i delpension och lön beroende på hur många procent du arbetar
Om du arbetar Får du totalt i delpension och lön
50 % 80 % av din nuvarande lön
60 % 84 % av din nuvarande lön
70 % 88 % av din nuvarande lön
80 % 92 % av din nuvarande lön
90 % 96 % av din nuvarande lön

Så här påverkas inbetalningarna till din pension om du får delpension

  • Delpensionen påverkar inte delen förmånsbestämd ålderspension. Det beror på att din arbetsgivare fortsätter betala in pengar baserat på den lön du skulle ha haft om du inte tagit delpension.
  • Din arbetsgivare fortsätter att betala in pengar till delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen. Inbetalningarna räknas på din månadslön istället för din utbetalda lön varje månad. I ”månadslön” räknas inte lönetillägg in, till exempel semestertillägg. Det innebär att delpensionen kan påverka inbetalningen till de här delarna.

  • Din allmänna pension kan bli lägre om du får delpension. Det belopp som du får i delpension från oss räknas inte som pensionsgrundande inkomst hos Pensionsmyndigheten. Din allmänna pension kan därför bli lägre om du får delpension.

Tjänstledig på deltid

Om du är tjänstledig på deltid under en period kan din tjänstepension påverkas. Din arbetsgivare betalar in mindre pengar när du är tjänstledig. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Mer om tjänstledig på deltid

Din statliga tjänstepension kan påverkas om du är tjänstledig på deltid

  • Din förmånsbestämda ålderspension påverkas inte alls.
  • Kåpan Tjänste och den valbara delen påverkas. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 respektive 2,5 procent av din utbetalda lön före skatt. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Det här menar vi med tjänstledig på deltid

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och är tjänstledig på 20 procent av din anställning. Du arbetar 80 procent och får 20 procent mindre i lön.

Exempel 2 – Du har en anställning på 70 procent och är tjänstledig 10 procent av din anställning. Du arbetar 60 procent och får 10 procent mindre i lön.

Deltidsanställning

Om du får en deltidsanställning påverkas din tjänstepension. Din arbetsgivare betalar in mindre pengar till din tjänstepension och den blir ofta lägre än om du arbetar heltid. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Mer om deltidsanställning

Din statliga tjänstepension påverkas om du har en deltidsanställning.

  • Din förmånsbestämda ålderspension påverkas. Den blir ofta lägre än om du arbetar heltid eftersom den förmånsbestämda ålderspensionen räknas på den fasta lön som du har från din anställning.
  • Kåpan Tjänste och den valbara delen påverkas också. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 respektive 2,5 procent av din utbetalda lön före skatt. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Det här menar vi med deltidsanställning

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och väljer att ta en ny anställning på 80 procent. Du arbetar 80 procent.

Exempel 2 – Du har en anställning på 75 procent och väljer att ta en ny anställning på 50 procent. Du arbetar 50 procent.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL