Innan du ansöker

Tjänstepensionen har flera delar. När och hur du kan ta ut delarna fungerar lite olika.

Det här gäller för den valbara delen

Eftersom du har haft möjlighet att välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar för den här delen kan dina pengar finnas hos olika försäkringsgivare. Kontakta de försäkringsgivare du valt för mer information. För de allra flesta finns pengarna hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Genom att logga in på Mina sidor kan du se vilka försäkringsgivare du valt.

Logga in på Mina sidor

Det här gäller i de flesta fall:

  • Du kan ta ut dina pengar från 61 år.
  • Du behöver själv ansöka om att den valbara delen ska betalas ut. Det gör du hos den försäkringsgivare du valt. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
  • Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid, som minst 10 år.
  • Din arbetsgivare  betalar in pengar till din valbara del till månaden innan  du fyller 65 år.
  • Du måste sluta din statliga anställning för att ta ut dina pengar.
  • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.
  • När du tar ut dina pengar före 65 år kan du i vissa fall ta ut pengarna under en kortare period än livet ut. Kontakta din försäkringsgivare för mer information.

Fundera om du behöver ditt återbetalningsskydd

Har du återbetalningsskydd på din valbara del betyder det att din make, maka, registrerade partner, sambo eller barn får pengar om du dör. Lever du ensam och inte har några barn finns det ingen som kan ta del av pengarna. Fundera därför på om du ska ha kvar återbetalningsskyddet innan du ansöker.

Tar du bort återbetalningsskyddet blir din pension något högre varje månad. Kontakta din försäkringsgivare för att få veta när du kan lägga till och ta bort återbetalningsskyddet.

Det här gäller för delen Kåpan Tjänste

Den här delen förvaltas av Kåpan Pensioner.

Det här gäller:

  • Du kan ta ut dina pengar från 61 år.
  • Du behöver själv ansöka om att Kåpan Tjänste ska betalas ut. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
  • Du kan ta ut den livet ut eller under 5 till 20 år.
  • Du måste sluta din statliga anställning för att ta ut dina pengar.
  • Din arbetsgivare  betalar in pengar till Kåpan Tjänste till månaden innan du fyller 65 år.
  • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Fundera om du behöver ditt återbetalningsskydd

Har du återbetalningsskydd på din valbara del betyder det att din make, maka, registrerade partner, sambo eller barn får pengar om du dör. Lever du ensam och inte har några barn finns det ingen som kan ta del av pengarna. Fundera därför på om du ska ha kvar återbetalningsskyddet eller inte innan du ansöker.

Tar du bort återbetalningsskyddet blir din pension något högre varje månad. Du kan inte ta bort återbetalningsskyddet när du börjat få dina pengar.

Det här gäller för den förmånsbestämda delen

Du kan ta ut dina pengar hur sent du vill. Du kan tidigast ta ut dem från 61 år.

Det här gäller:

  • Du måste sluta din anställning för att ta ut dina pengar.
  • Tar du ut dina pengar innan 65 år kan du välja vilket belopp du vill ta ut varje månad. Det finns dock en begränsning som innebär att du som mest får ta ut ett belopp som motsvarar ungefär 80 procent av din nuvarande inkomst. Har du hög lön gäller delvis andra regler. Gör en prognos på minPensions webbplats för att se vad som gäller för dig. Tänk på att det belopp du tar ut före 65 år påverkar storleken på din pension efter 65 år.
  • Du tjänar in till din förmånsbestämda ålderspension som längst fram till månaden innan du fyller 65 år eller tills du slutar din anställning.
  • Om du tar ut din förmånsbestämda ålderspension från 65 år eller senare betalas den ut så länge du lever. Då kan du inte välja att ta ut dina pengar under en kortare tid.
  • Vi behöver din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Gör en prognos innan du ansöker

På minpension.se kan du göra en prognos över hela din pension. Du behöver då veta vilken avdelning i tjänste­pensionsavtalet du tillhör. Generellt sett tillhör du Avdelning 2 i tjänste­pensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning 1.

Logga in på minpension.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL