Innan du ansöker

Tjänstepensionen består av tre delar. När och hur du kan ta ut delarna fungerar lite olika.

Gör en prognos innan du ansöker

Genom att göra en pensionsprognos kan du enkelt pröva dig fram och se hur mycket du kan få per månad beroende på vid vilken ålder du väljer att gå i pension. På Mina sidor kan du göra en prognos över hela din pension.

Logga in på Mina sidor

Den valbara delen

Eftersom du har haft möjlighet att välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta dina pengar för den här delen kan dina pengar finnas hos olika försäkringsgivare. Kontakta de försäkringsgivare du valt för mer information. För de allra flesta finns pengarna hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Det här gäller i de flesta fall:

 • Du kan ta ut dina pengar från 61 år.
 • Din arbetsgivare  betalar in pengar till din valbara del till månaden innan  du fyller 65 år.
 • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.
 • När du tar ut dina pengar före 65 år kan du i vissa fall ta ut pengarna under en kortare period än livet ut. Kontakta din försäkringsgivare för mer information.
 • När du tar ut dina pengar från 65 år eller efter 65 år får du pengar varje månad så länge du lever.

Det här gäller från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut den valbara delen. De nya reglerna gäller om du vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare.

 • Du behöver själv ansöka om att den valbara delen ska betalas ut. Det gör du hos den försäkringsgivare du valt. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
 • Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid, som minst 10 år.

Fundera om du behöver ditt återbetalningsskydd

Har du återbetalningsskydd på din valbara del betyder det att din make, maka, sambo eller barn får pengar om du dör. Lever du ensam och inte har några barn finns det ingen som kan ta del av pengarna. Fundera därför på om du ska ha kvar återbetalningsskyddet eller inte innan du ansöker.

 • Tar du bort återbetalningsskyddet blir din pension något högre varje månad. Du kan inte ta bort återbetalningsskyddet när du börjat få dina pengar.

Se vilka försäkringsgivare du har pengar hos

Genom att logga in på Mina sidor kan du se vilka försäkringsgivare du valt.

Logga in på Mina sidor

Kåpan Tjänste

Kåpan Tjänste betalas ut från 65 år och under fem år om du inte väljer annat. Du kan välja att ta ut pengarna under annan period.

Det här gäller:

 • Du kan ta ut dina pengar från 61 år.
 • Du måste sluta din statliga anställning för att ta ut dina pengar innan 65 år.
 • Din arbetsgivare  betalar in pengar till Kåpan Tjänste till månaden innan du fyller 65 år.
 • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Om Kåpan Tjänste på Kåpan Pensioners webbplats

Det här gäller från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut Kåpan Tjänste. De nya reglerna gäller om du vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare.

 • Du behöver själv ansöka om att Kåpan Tjänste ska betalas ut. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år.
 • Du kan ta ut den livet ut eller under 5 till 20 år.

Fundera om du behöver ditt återbetalningsskydd

Har du återbetalningsskydd på din valbara del betyder det att din make, maka, sambo eller barn får pengar om du dör. Lever du ensam och inte har några barn finns det ingen som kan ta del av pengarna. Fundera därför på om du ska ha kvar återbetalningsskyddet eller inte innan du ansöker.

 • Tar du bort återbetalningsskyddet blir din pension något högre varje månad. Du kan inte ta bort återbetalningsskyddet när du börjat få dina pengar.

Förmånsbestämd ålderspension

Du kan ta ut dina pengar från 61 år. Någon övre gräns finns inte.

Det här gäller:

 • Du måste sluta din anställning för att ta ut dina pengar.
 • Tar du ut dina pengar innan 65 år kan du välja vilket belopp du vill ta ut varje månad. Tänk på att det belopp du tar ut före 65 år påverkar storleken på din pension efter 65 år.
 • Din arbetsgivare betalar in pengar till din förmånsbestämda ålderspension till månaden innan du fyller 65 år.
 • Om du tar ut din förmånsbestämda ålderspension från 65 år eller senare betalas den ut så länge du lever. Då kan du inte välja att ta ut dina pengar under en kortare tid.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.