Hur du ansöker

Tjänstepensionen består av flera delar. Hur du ansöker skiljer sig lite mellan delarna.

Du har rätt att jobba kvar till 68 år

Från 2020 har rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder.

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om denna del hos den försäkringsgivare du valt. För de allra flesta finns pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner kan du planera och ansöka genom att logga in på Kåpan Pensioners webbplats.

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare, ansöker du hos den försäkringsgivaren.

Genom att logga in på Mina sidor och titta på din valbara del kan du se hos vilka försäkringsgivare dina pengar finns.

Se vilken försäkringsgivare du valt genom att logga in på Mina sidor

Kåpan Tjänste

Du ansöker hos Kåpan Pensioner för att ta ut Kåpan Tjänste. Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Se, planera och ansök på Kåpan Pensioners webbplats

Förmånsbestämda delen

Hur du ansöker beror på om du fortfarande är statligt anställd eller inte. Är du tidgiare statligt anställd kan den här delen även kallas för fribrev eller livränta. Ansök helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid.

Du som fortfarande är statligt anställd

  • Vi kontaktar dig sju månader innan du når din pensionsålder och frågar dig om du tänker fortsätta arbeta eller gå i pension.
  • Om du vill gå i pension får du ett brev från oss med information om vad du behöver göra.
  • Om du vill gå i pension tidigare än din pensionsålder kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.
  • Det är din arbetsgivare som fyller i och skriver under ansökan och skickar in den till oss på SPV.
  • Ansök helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid.

Om du arbetar på en myndighet som inte har vår service med enklare pensionshantering

Om din myndighet inte har vår service med en enklare pensionshantering ska du kontakta din arbetsgivare när du vill gå i pension.

  • Berätta för din arbetsgivare att du vill gå i pension. Det är arbetsgivaren som fyller i och skriver under ansökan och skickar in den till oss på SPV.
  • Ansök helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid.

Du som inte längre arbetar inom staten ansöker själv

  • Du som har en e-legitimation kan enkelt ansöka direkt på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

  • Du kan även ansöka genom att skicka in en blankett till oss. Det finns en blankett för dig som slutat arbeta statligt före 2003 och en blankett för dig som slutat arbeta statligt under 2003 eller senare.
  • Ansök helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid.

Efter du har ansökt

Så här anmäler du ditt bankkonto

När du ansökt ska du anmäla till vilket konto du vill ha dina pengar. Eftersom vi på SPV inte har några kontouppgifter skickar vi pengarna till banken som betalar ut dem till rätt bankkonto. Det innebär att du måste anmäla till Swedbank vilket bankkonto och vilken bank du vill få dina pengar utbetalda till. Du anmäler ditt konto enklast direkt på webben med e-legitimation:

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Det tar endast några minuter. Du måste vara kontohavare eller medkontohavare på det konto du anmäler.

Du kan också anmäla ditt konto på blanketten:

Anmälan av konto för utbetalning av pension (pdf, nytt fönster)

Har du frågor om kontoanmälan ska du kontakta Swedbank på
08-585 900 00.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL