Hur du ansöker

Tjänstepensionen består av flera delar. Vissa av delarna måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Du har rätt att jobba kvar till 68 år

Den 18 juni beslutade riksdagen om förlängt anställningsskydd. Beslutet innebär att du från 2020 har rätt att vara kvar på jobbet till 68 års ålder och från 2023 kan du vara kvar till 69 års ålder.

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om denna del hos den försäkringsgivare du valt. För de allra flesta finns pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar).

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner

Om du har dina pengar hos Kåpan Pensioner betalas de automatiskt ut till dig när du fyller 65 år. Du behöver inte skicka in någon ansökan.

Om du vill ta ut dina pengar vid en annan tidpunkt ska du skicka in en ansökan till oss senast två månader innan du vill ha din första utbetalning. Det finns olika alternativ för hur du kan ta ut pengarna innan 65 år.

Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Det här gäller från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut den valbara delen. De nya reglerna gäller om du vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare. Reglerna innebär att du själv behöver ansöka om att den valbara delen ska betalas ut.

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare kontaktar du försäkringsgivaren för att få information om hur du ansöker.

Genom att logga in på Mina sidor och titta på din valbara del kan du se hos vilka försäkringsgivare dina pengar finns.

Logga in på Mina sidor

Efter du har ansökt

Kåpan Tjänste

Om du behöver ansöka eller inte beror på vid vilken ålder du vill ta ut dina pengar och under hur lång period.

Om du vill ta ut pengarna från 65 år och i fem år behöver du inte ansöka

När du fyller 65 år betalas dina pengar ut automatiskt till dig under fem år. Du behöver inte skicka in någon ansökan.

Det här gäller från 1 oktober 2020

Från 1 oktober gäller nya regler för hur du kan ta ut Kåpan Tjänste. De nya reglerna gäller om du vill att pengarna börjar betalas ut 1 oktober eller senare. Reglerna innebär att du själv behöver ansöka om att den Kåpan Tjänste ska betalas ut.

Om du vill ta ut pengarna före eller efter 65 år eller under en annan period

Om du vill ta ut pengarna före eller efter 65 år ska du skicka in en ansökan till oss senast två månader innan du vill ha din första utbetalning.

Om du vill ta ut dina pengar under en annan period än fem år, till exempel tio år eller livet ut, ska du skicka in en ansökan till oss senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Efter du har ansökt

Förmånsbestämd ålderspension

Hur du ansöker beror på om du fortfarande är statligt anställd eller inte.

Du som fortfarande är statligt anställd

  • Vi kontaktar dig sju månader innan du når din pensionsålder och frågar dig om du tänker fortsätta arbeta eller gå i pension.
  • Om du vill gå i pension får du ett brev från oss med information om vad du behöver göra.
  • Om du vill gå i pension tidigare än din pensionsålder kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.
  • Det är din arbetsgivare som fyller i och skriver under ansökan och skickar in den till oss på SPV. Vi behöver ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Om du arbetar på en myndighet som inte är ansluten till vår tjänst Enklare pensionshantering

Om din myndighet inte är ansluten till vår tjänst Enklare pensionshantering ska du kontakta din arbetsgivare när du vill gå i pension.

  • Berätta för din arbetsgivare att du vill gå i pension. Det är arbetsgivaren som fyller i och skriver under ansökan och skickar in den till oss på SPV. Vi behöver ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.

Du som inte längre arbetar inom staten ansöker själv

  • Du som har en e-legitimation kan enkelt ansöka direkt på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Efter du har ansökt

Så här anmäler du ditt bankkonto

Du anmäler ditt konto enklast direkt på webben med e-legitimation:

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Det tar endast några minuter. Du måste vara kontohavare eller medkontohavare på det konto du anmäler.

Du kan också anmäla ditt konto på blanketten:

Anmälan av konto för utbetalning av pension (pdf, nytt fönster)

Har du frågor om kontoanmälan ska du kontakta Swedbank på
08-585 900 00.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.