Fortsätta jobba efter 65 år

spv_se_huvudbilder_1280x720px_dags_for_pension_fortsatta_jobba_efter_65.png

Idag är det inte alltid vid en viss ålder som man blir pensionär och slutar jobba. För dig som statligt anställd och som är född före 1988 tjänar du in tjänstepensionen tills du fyller 65 år, men många fortsätter jobba efter de fyllt 65 år.

Jobba efter 65 år

För dig som är född före 1988 och tillhör Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 tjänar du in till tjänstepensionen till du fyller 65 år. Det betyder inte att du måste gå i pension då. Du kan gå både före och efter. Tjänstepensionsavtalet styr hur länge du får inbetalningar till din tjänstepension. Har du en lägre pensionsålder, till exempel 61 år, slutar dina inbetalningar då.

Jobbar du efter 65 år ökar ändå din tjänstepension, eftersom den då kommer betalas ut under kortare tid.

Du har rätt att jobba till 69 års ålder

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du rätt att jobba tills du är 69 år gammal.

Vi kontaktar dig sju månader innan din pensionsålder

Sju månader innan du fyller 65 år skickar vi ett brev där vi frågar om du tänkter gå i pension. Vill du gå i pension skickar vi ansökningshandlingar till dig. Vill du fortsätta jobba kan du enkelt meddela oss det.

Skicka ett mejl till oss

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL