Efter du ansökt

När du ansökt ska du anmäla till vilket konto du vill ha dina pengar. Eftersom vi på SPV inte har några kontouppgifter skickar vi pengarna till banken som betalar ut dem till rätt bankkonto. Det innebär att du måste anmäla till Swedbank vilket bankkonto och vilken bank du vill ha in din pension till.

Så här anmäler du ditt bankkonto

Du anmäler ditt konto enklast direkt på webben med e-legitimation:

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Det tar endast några minuter. Du måste vara kontohavare eller medkontohavare på det konto du anmäler.

Du kan också anmäla ditt konto på blanketten:

Anmälan av konto för utbetalning av pension (pdf, nytt fönster)

Om du vill anmäla ett konto i ett annat land än Sverige använder du blanketten:

Anmälan av kontonummer för utbetalning av pension i till ett konto i utlandet (pdf, nytt fönster)Har du frågor om kontoanmälan ska du kontakta Swedbank på
08-585 900 00.

Logga in och se dina utbetalningar

Logga in på Mina sidor för att se dina kommande utbetalningar.

Logga in på Mina sidor

Bra att veta om delarna i din tjänstepension

Delarna i din tjänstepension fungerar lite olika. Vissa får du pengar från under en begränsad tid och vissa får du livet ut.

Den valbara delen

  • I de flesta fall betalas dina pengar ut varje månad så länge du lever.
  • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Kåpan Tjänste

  • Om du tar ut Kåpan Tjänste vid 65 år får du en bekräftelse tre månader innan du får din första utbetalning. I annat fall får du en bekräftelse efter att du skickat in din ansökan.
  • Kåpan Tjänste betalas vanligtvis ut under fem år.
  • När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.
  • Samma månad som du får din sista utbetalning får du ett meddelande från oss om att din utbetalning snart kommer upphöra.

Förmånsbestämd ålderspension

  • När vi är klara med din ansökan skickar vi ett beslut till både dig och din arbetsgivare.
  • Tar du ut dina pengar innan 65 år kan du välja vilket belopp du vill ta ut varje månad. Tänk på att det belopp du tar ut före 65 år påverkar storleken på din pension efter 65 år.
  • Om du tar ut din förmånsbestämda ålderspension från 65 år eller senare betalas den ut så länge du lever. Då kan du inte välja att ta ut dina pengar under en kortare tid.

Varje år räknas din förmånsbestämda ålderspension om

Det kan betyda att du får ett högre eller lägre belopp i fortsättningen. Du får ett meddelande från oss när vi har räknat om din pension.

Ditt belopp kan ändras under året

Om vi får in nya eller ändrade uppgifter under året kan det hända att vi även räknar om din pension under året. Det kan betyda att du får ett högre eller lägre belopp i pension. Du får ett meddelande från oss när vi har räknat om din pension.

Har du gått i pension enligt övergångsbestämmelser?

Om du har gått i pension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt) får du ett belopp i förmånsbestämd ålderspension innan du fyller 65 år. Det beloppet blir lägre efter 65 år. Kontakta vår kundservice på 020-51 50 40 för mer information.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.