Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ansök om utbetalning av medförsäkring

  • 1 Fyll i uppgifter
  • 2 Bifoga dödsfallsintyg
  • 3 Fyll i kontaktuppgifter
  • 4 Granska och skicka in
  • 5 Bekräftelse

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan du fyller i

När du fyllt i ansökan kan du välja att skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Försäkringen gäller om den avlidna saknade en egen tjänstegrupplivförsäkring. Dödsboet kan få pengar i form av begravningshjälp. Vi kan också betala ut pengar till barn under 17 år som bodde hemma vid dödsfallet. Med barn menas den avlidnas barn eller barn till den efterlevande maken, makan, registrerade partnern eller sambon.

Uppgifter om den avlidna
Uppgifter om den avlidnas senaste anställning
Vilka efterlevande finns det till den avlidna?
Utbetalning av begravningshjälp

Vi betalar ut begravningshjälp till dödsboets (den avlidnas) konto.

Bifoga dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

Fyll i kontaktuppgifter

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker inom vår verksamhet.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Uppgifter om den avlidnas senaste anställning

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

Utbetalning av begravningshjälp

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Uppgifter om den avlidnas senaste anställning

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

Utbetalning av begravningshjälp

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL