Nya regler för hur vi drar skatt

Från 1 januari 2019 gäller nya regler för hur vi ska redovisa din skatt till Skatteverket. Fram tills nu har vi redovisat en preliminär skatt på hela ditt belopp. De nya reglerna innebär att vi delar upp skatten beroende på vad din utbetalning består av. Det kan få effekt på din totala skatt på varje utbetalning.

De nya reglerna innebär att vi fortsätter att dra skatt varje månad men redovisar till Skatteverket både månatligt och årligt beroende på vilka delar din tjänstepension består av. Förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepensioner redovisar vi månatligt. De delar av tjänstepensionen som är försäkringar redovisar vi årligt. Det kan innebära att vi drar olika skatt på delarna i tjänstepensionen. Du kan se delarna i din tjänstepension och vilken skatt vi drar om du loggar in på Dina utbetalningar här på spv.se. Du kan också se det på din utbetalningsspecifikation som du får i samband med utbetalningen senare i januari.

Logga in på Mina sidor

Exempel på ändrad skatt och utbetalning i januari 2019

Har du flera delar i din utbetalning kan du hittills ha haft en skattesats enligt tabell men nu efter årsskiftet få 30 procent i skatteavdrag. Eller både och. Effekten kan då bli att din utbetalning blir lägre eller högre än före årsskiftet.

Här visar vi några exempel på hur det utbetalda beloppet kan förändras på grund av de nya skattereglerna. Som regel drar vi 30 procent på belopp under 14 000 kronor och tabellskatt på belopp över 14 000 kronor. I exemplen har vi räknat skatt enligt tabell 32:2.

Exempel på hur det utbetalda beloppet kan bli lägre

Före årsskiftet drog vi skatt på det totala beloppet, som här i exemplet är 20 000 kronor. Eftersom beloppet är över 14 000 kronor drar vi tabellskatt på hela beloppet.

Förmånsbestämd ålderspension     10 000 kronor
Kåpan Tjänste (försäkring)  10 000 kronor

Avdrag för skatt enligt tabell 32:2
(blir här 22 procent) 

- 4 429 kronor
Totalt utbetalt belopp  15 571 kronor

 

Från januari 2019 drar vi skatt på respektive del, som här i exemplet gör att skatten blir 30 procent på varje del. Alltså 30 procent totalt.

Förmånsbestämd ålderspension  10 000 kronor
Kåpan Tjänste (försäkring)    10 000 kronor
Avdrag för månatligt redovisad skatt,
30 procent
- 3000 kronor
Avdrag för årligt redovisad skatt,
30 procent
- 3000 kronor
Totalt utbetalt belopp 14 000 kronor

 

Exempel på hur det utbetalda beloppet kan bli högre

Före årsskiftet drog vi skatt på det totala beloppet, som här i exmepålet är 20 000 kronor. Eftersom beloppet är över 14 000 kronor drar vi tabellskatt på hela beloppet.

Förmånsbestämd ålderspension   4 000 kronor
Kåpan Tjänste (försäkring)  16 000 kronor
Avdrag för skatt enligt tabell 32:2
(blir här 22 procent) 
- 4 429 kronor
Totalt utbetalt belopp 15 571 kronor

 

Från januari 2019 drar vi skatt på respektive del, som här i exemplet gör att skatten blir 30 procent på den ena delen och tabellskatt på den andra. Totalt blir skatteavdraget då lägre än tidigare.

Förmånsbestämd ålderspension   4 000 kronor
Kåpan Tjänste (försäkring)  16 000 kronor
Avdrag för månatligt redovisad skatt,
30 procent
- 1 200 kronor
Avdrag för årligt redovisad skatt
enligt tabell 32:2 (blir här 19 procent) 
- 3 031 kronor
Totalt utbetalt belopp 15 769 kronor

Vanliga frågor och svar

Vad menas med månatligt redovisad skatt?

Det betyder att vi som tidigare drar skatt varje månad men från i år även redovisar skatten till Skatteverket varje månad. Så nu kan du logga in på Mina sidor på skatteverket.se och se från månad till månad vilken skatt vi redovisat för just dig.

Vad menas med årligt redovisad skatt?

Det betyder att vi som tidigare drar skatt varje månad och redovisar skatt till Skatteverket en gång per år. I samband med det skickar vi även en kontrolluppgift.

Varför behöver jag behålla utbetalningsspecifikationen som kontrolluppgift?

I och med att vi redovisar skatten varje månad på ditt skattekonto ska du behålla din utbetalningsspecifikation som används som kontrolluppift för dig. Får du ett omräknat belopp får du också en ny utbetalningsspecifikation som du då behåller. Skatten blir redovisad och summerad månad för månad istället.

Du kan även se dina utbetalningar på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Varför kommer det ingen kontrolluppgift från 2020?

I och med att vi redovisar skatten varje månad på ditt skattekonto skickar vi ingen kontrolluppgift till dig för den förmånsbestämda ålderspensionen. Skatten blir redovisad och summerad månad för månad istället. Har du utbetalning av till exempel Kåpan Tjänste och Kåpan Extra får du kontrolluppgift på delarna.

Varför får jag en lägre tjänstepension, ni säger ju att den höjs med ränta och prisbasbelopp?

Det stämmer att den höjs, före skatt. Men effekten av att vi redovisar skatten per del i tjänstepensionen kan göra att den totala skatten blir högre än den var innan årsskiftet. Då blir själva utbetalningen lägre.

Det står i tidningen att skatten ska sänkas för pensionärer, när?

Det är föreslaget att träda i kraft 1 januari 2019 och gäller tabellskatt. Vi fortsätter att dra 30 procent på belopp under 14 000 kronor. 

Varför tas mitt extra skatteavdrag bort?

De nya skattereglerna innebär att vi redovisar skatt både månatligt och årligt beroende på vilka delar din tjänstepension består av. Beroende på hur stora beloppen är för de olika delarna drar vi antingen 30 procent eller enligt den skattetabell som gäller för dig. Du kan alltså hittills ha haft en skattesats enligt tabell men efter årsskiftet få 30 procent. Du kan se delarna i din tjänstepension och vilken skatt vi drar om du loggar in på Dina utbetalningar. Du ser det också på din utbetalningsspecifikation som du får i samband med utbetalningen i januari. När du har fått en samlad bild över det totala skatteavdraget kan du se om det blir tillräckligt.

Hur gör jag om jag behöver fortsatt högre skatteavdrag?

Behöver du ha ett högre skatteavdrag ska du i första hand vända dig till den som betalar ut mest till dig varje månad, den som är huvudutbetalare.

Om det är SPV kan du begära ett högre skatteavdrag av oss igen. Vi kan tidigast lägga in det nya skatteavdraget från februari 2019.

Ändra skatt

Vad är huvudutbetalare?

Den som betalar ut mest till dig varje månad är huvudutbetalare. Om du har en utbetalning som överstiger 14 000 kronor anses även vi som huvudutbetalare.

När drar ni 30 procent i skatt och när drar ni skatt enligt tabell?

Belopp under 14 000 kronor drar vi 30 procent skatt på. Om du har en utbetalning som överstiger 14 000 kronor anses även vi som huvudutbetalare och drar då skatt enligt den tabell som gäller för dig.

Hur vet jag hur mycket skatt som behöver dras på mina pensioner?

Den som betalar ut huvudinkomsten, alltså den högsta pensionen eller lönen, drar skatt enligt skattetabell. Skatteavdraget kan då bli för lågt eftersom övriga utbetalare drra 30 procent i skatt. Du kan räkna ut din skatt på Skatteverkets webbplats.

Räkna ut din skatt (Skatteverkets webbplats)

Jag har fått jämkning, behöver jag skicka in det beslutet till er?

Ja, om du vill att vi drar mindre skatt ska du skicka in det till oss. Om du har utbetalning av Kåpan Tjänste eller Kåpan Extra ska du skicka in ett beslut om jämkning som är utställt på Kåpan Pensioner också.

Vad innebär skattekonto, det har jag aldrig behövt logga in på tidigare?

Alla som har en utbetalning med avdragen skatt har ett skattekonto hos Skatteverket. Nu kan du logga in och se att de som betalar ut till dig också betalar skatt.

Logga in på Mina sidor (Skatteverkets webbplats)

Jag har tappat bort min utbetalningsspecifikation, kan jag få en ny?

Om du loggar in på Dina pensionssidor kan du se dina utbetalningar och skriva ut den sidan där. Du kan också ringa Kundservice på 020- 65 00 65 så skickar vi en kopia till dig.

Hur ska jag veta om jag har årlig eller månatligt redovisad skatt?

Förmånsbestämd ålderspension och efterlevandepensioner redovisar vi månatligt på individnivå. De delar av tjänstepensionen som är försäkringar redovisar vi årligt. Om du loggar in på Mina sidor kan du se vad din utbetalning innehåller och vad du har för skatt dragen. Du kan också se det på din utbetalningsspecifikation som du får i samband med utbetalningen i januari.

Logga in på Dina pensionssidor

Jag har även Kåpan Tjänste, men det är ju SPV som betalar ut?

Idag betalar SPV och Kåpan Pensioner ut sina pensioner tillsammans men skatten redovisas på olika sätt till Skatteverket.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL