Gå i pension vid 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension PA-91T.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension vid 65 år

Om du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension vid 65 år måste du sluta din anställning. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Din förmånsbestämda ålderspension betalas automatiskt ut till dig när du fyller 65 år. Du behöver inte skicka in någon ansökan.

Om du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension vid 65 år betalas pengar ut till dig så länge du lever. Du kan inte välja att ta ut din förmånsbestämda ålderspension under en kortare tid. När du har gått i pension och din förmånsbestämda ålderspension har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och välja att pensionen ska betalas ut vid ett senare tillfälle.

Ta ut kompletterande ålderspension PA-91T (Kåpan Tjänste) vid 65 år

Din kompletterande ålderspension PA-91T betalas automatiskt ut till dig när du fyller 65 år. Du behöver inte skicka in någon ansökan.

Pengarna betalas ut under fem år men du kan ändra om du vill ta ut pensionen under en längre tid. För att ta ut din pension under en längre tid än fem år kontaktar du vår kundservice på telefonnummer 020-51 50 40.

Mer information om kompletterande ålderspension PA-91T

Det är Kåpan Pensioner som förvaltar din kompletterande ålderspension PA-91T. Vi på SPV svarar på frågor om pensionen och betalar ut den till dig.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.