Vad får jag i förmånsbestämd ålderspension?

Vad du får i förmånsbestämd ålderspension beror på om du går i pension vid 65 år eller om du vill ta ut din pension före eller efter 65 år.

Om du går i pension vid 65 år (normalt uttag)

Om du arbetar tills du fyller 65 år får du 10 procent av ditt pensionsunderlag upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp, i förmånsbestämd ålderspension.

Om du har ett pensionsunderlag som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp får du dessutom 65 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 förhöjda prisbasbelopp och 32,5 procent av lönedelen mellan 20 och 30 förhöjda prisbasbelopp.

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år
Pensionsunderlag Hel förmånsbestämd ålderspension
0,0–7,5 förhöjt prisbasbelopp 10 %
7,5–20,0 förhöjt prisbasbelopp 65 %
20,0–30,0 förhöjt prisbasbelopp 32,5 %

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i oktober 2021 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2016-2020.

Om du går i pension före 65 år (förtida uttag)

Om du slutar din anställning efter 28 års ålder men före 65 år har du rätt till ett så kallat fribrev. Fribrevet motsvarar de inbetalningar som PostNord har gjort till din förmånsbestämda ålderspension under den tid som du varit anställd. Din tjänstepension blir lägre om du går i pension före 65 år eftersom PostNord slutar betala in pengar till din förmånsbestämda ålderspension när du avslutar din anställning.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension tidigast från 55 års ålder. Din förmånsbestämda ålderspension blir då lägre eftersom pensionen ska betalas ut under en längre tid än om du gått i pension vid 65 år.

Om du går i pension efter 65 år (uppskjutet uttag)

Om du slutar din anställning före 65 år och har rätt till ett fribrev kan du välja att skjuta upp uttaget av den förmånsbestämda ålderspensionen. Det kan du göra längst till och med månaden innan du fyller 70 år. Ditt framtida månadsbelopp blir då större eftersom utbetalningen sker under en kortare tid.

Om du fortsätter arbeta efter 65 år måste du vänta med att ta ut din förmånsbestämda ålderspension tills du har slutat din anställning. Du får då mer pension varje månad eftersom pensionen ska betalas ut under en kortare tid än om du hade gått i pension vid 65 år.

Hur länge du har arbetat påverkar din pension

Din förmånsbestämda ålderspension blir mindre om du har arbetat mindre än 360 månader (30 år). Det kallas för tjänstetidsberoende.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL