Förmånsbestämd ålderspension

Den förmånsbestämda ålderspensionen är en del i tjänstepensionsavtalet PA-91T. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning. Du som har slutat din anställning kan ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Pensionen kallas då fribrev.

I det årliga fribrevs- eller pensionsbesked som du får från oss kan du se vilket belopp som du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension.

  • Om du har slutat din anställning får du ett fribrevsbesked.
  • Om du är anställd får du ett pensionsbesked med en prognos på hur mycket du kan få i pension om du fortsätter att arbeta fram till din pensionsålder.

Vi betalar ut din förmånsbestämda ålderspension från 65 år om du inte har meddelat oss att du vill ta ut pensionen från en annan tidpunkt.

Om du arbetar fram till pensionsåldern, som är 65 år, beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen på ett pensionsunderlag.

Mer information om pensionsålder

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i juli 2021 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2016-2020.

I pensionsunderlaget ingår:

  • din fasta lön (den grundlön du har i din anställning)
  • andra så kallade kontanta avlöningsförmåner i din anställning, till exempel semestertillägg (inte övertidsersättning eller kostnadsersättning)
  • så kallade naturaförmåner, till exempel kost eller bostad.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL