Besked om fribrev för din tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91T

När du slutar din anställning räknar vi ut hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension. Vi utgår ifrån de inbetalningar som din arbetsgivare har gjort under tiden du var anställd. Denna tjänstepension kallas fribrev.

Fribrevet består av förmånsbestämd ålderspension och i vissa fall kompletterande efterlevandepension. Förutom den förmånsbestämda ålderspensionen och den kompletterande efterlevandepensionen innehåller tjänstepensionsavtalet dessutom en kompletterande ålderspension PA-91T (Kåpan Tjänste). Under tiden du var anställd har din arbetsgivare betalat in motsvarande 1,5 procent av din lön till din kompletterande ålderspension PA-91T. Varje år får du ett separat pensionsbesked om din kompletterande ålderspension PA-91T från Kåpan Pensioner.

Så här läser du ditt besked om fribrev

Din tjänstepension kan vara redovisad i två delbelopp eftersom olika pensionsavtal har gällt under olika perioder. När du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension kommer SPV att betala ut båda delbeloppen. Nedanför kan du läsa mer om de olika delarna och få mer information om innehållet i beskedet om fribrev.

Förmånsbestämd ålderspension SPV/Skandia

PA-91T

Här ser du hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämd ålderspension. Ditt fribrev bestäms av din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Livränta PA-91

Om du var anställd i Posten mellan den 28 februari och 1 mars 1994 ser du hur mycket du har tjänat in till din livränta här. Vi har räknat ut livräntan för att kunna se ur mycket du har tjänat in till din tjänstepension enligt det äldre tjänstepensionsavtalet PA-91. Livräntan bestäms av ditt pensionsunderlag och din tjänstetid. Pensionsunderlaget räknas fram utifrån medeltalet av dina pensionsgrundande årslöner innan 1994. Som tjänstetid får du räkna den tid du har arbetat statligt från 28 års ålder till och med den 28 februari 1994.

Total förmånsbestämd ålderspension

Här kan du se hur mycket förmånsbestämd ålderspension du har tjänat in genom din anställning i Posten.

Mer information om förmånsbestämd ålderspension

Kompletterande efterlevandepension

PA-91T

Här ser du hur mycket du har tjänat in till din kompletterande efterlevandepension. Ditt fribrev bestäms av din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar. Kravet är att du har haft ett pensionsunderlag som varit över 7,5 förhöjda prisbasbelopp.

Livränta PA-91

Om du var anställd i Posten mellan den 28 februari och 1 mars 1994 ser du hur mycket du har tjänat in till din livränta här. Vi har räknat ut livräntan för att kunna se ur mycket du har tjänat in till din tjänstepension enligt det äldre tjänstepensionsavtalet PA-91. Livräntan bestäms av ditt pensionsunderlag och din tjänstetid. Pensionsunderlaget räknas fram utifrån medeltalet av dina pensionsgrundande årslöner innan 1994. Kravet är att du hade ett pensionsunderlag som var över 7,5 förhöjda prisbasbelopp den 30 juni 1994. Som tjänstetid får du räkna den tid du har arbetat statligt från 28 års ålder till och med den 28 februari 1994.

Total kompletterande efterlevandepension

Här kan du se hur mycket kompletterande efterlevandepension du har tjänat in genom din anställning i Posten.

Mer information om efterlevandepension

Underlag för beräkning

Arbetsgivare

Här visas din senaste arbetsgivare som har betalat in pengar till din tjänstepension enligt PA-91T.

Tidpunkt för fribrevet

Här kan du se när du slutade tjäna in till din tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91T. Om du slutade din anställning mitt i en månad får du ändå tjänstepension för hela månaden.

Försäkringstid (antal månader)

Här kan du se hur många månader du har tjänat in tjänstepension i din anställning enligt tjänstepensionsavtal PA-91T och PA-91. Du får bara räkna med tjänstetid från det att du fyllde 28 år.

Vad som händer om du slutat din anställning

Efterskydd

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att

  • du kan ha rätt till sjukpension om du blir sjuk
  • det kan finnas rätt till pengar för din familj om du avlider.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till ett liknande skydd.

Så här ansöker du om din förmånsbestämda ålderspension

När du har bestämt dig för att gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Din pension kommer från flera håll; allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Vissa delar måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Hur du ansöker om pension

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har 65 år som pensionsålder men kan börja ta ut din pension från 55 år. Du kan också välja att ta ut den senare än 65 år.

Dina olika möjligheter att ta ut din pension

Gör en prognos över hela din pension

På Mina sidor kan du logga in med e-legitimation och se dina pensionsbesked. Du kan också logga in på minpension.se och göra en prognos för hela din pension.

Gör en prognos på minpension.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL