Gå i pension vid 65 år

Din tjänstepension från PostNord består av två delar: förmånsbestämd ålderspension, och kompletterande ålderspension ITP-P, (ITPK-P).

Ta ut förmånsbestämd ålderspension vid 65 år

Din förmånsbestämda ålderspension betalas normalt ut från 65 år.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension på olika sätt:

  • Samma belopp livet ut.
  • Temporärt uttag under minst 5 år.
  • Skjuta upp uttaget av din pension till ett senare tillfälle.

Gör en prognos för din förmånsbestämda ålderspension vid 65 år på Dina pensionssidor genom vårt samarbete med Minpension.se.

Mina sidor

Om du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension från den månad du fyller 65 år och livet ut behöver du inte ansöka om att tjänstepensionen ska utbetalas. Några månader före 65 år skickar vi ett meddelande till dig med uppgift om hur mycket pengar som vi kommer att betala ut.

Mer information om förmånsbestämd ålderspension

Mer information om du slutar din anställning

Ta ut kompletterande ålderspension vid 65 år

Din kompletterande ålderspension ITP-P betalas normalt ut från 65 år. Pengarna betalas ut under fem år men du kan ändra om du vill ta ut pensionen under en längre tid. Beloppet du får blir då lägre. Du kan ta ut den kompletterande ålderspensionen ITP-P tidigast från 55 år.

Din kompletterande ålderspension ITP-P betalas ut av det försäkringsbolag som du valt för att förvalta din kompletterande ålderspension ITP-P.

Om du inte gjort ett val placeras dina pengar hos Alecta

Om du inte har valt vem som ska förvalta din kompletterande ålderspension ITP-P placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Mer information om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.