Gå i pension före 65 år

Din tjänstepension från PostNord består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension ITP-P, (ITPK-P).

Ta ut förmånsbestämd ålderspension före 65 år

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension före 65 år om du slutar arbeta. Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension tidigast från 55 år och du måste också uppfylla dessa villkor:

  • du jobbar mindre än 8 timmar i veckan (gäller även eget företag)
  • du är inte anmäld som arbetssökande
  • du får inte sjukpenning, sjukersättning eller arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning.

Du kan välja att den förmånsbestämda ålderspensionen ska betalas ut under hela livet eller under en begränsad tid under minst 5 år.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension på olika sätt:

  • Samma belopp under hela livet
  • Temporärt uttag under minst 5 år
  • Skjuta upp uttaget av din pension till ett senare tillfälle. Det innebär att du slutar din anställning för att gå i pension men väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension vid en senare tidpunkt.

Gör en prognos för din förmånsbestämda ålderspension före 65 år på Dina pensionssidor genom vårt samarbete med Minpension.se.

Mina sidor

Mer information om förmånsbestämd ålderspension

Mer information om du slutar din anställning

Ta ut kompletterande ålderspension före 65 år

Om du har slutat din anställning hos PostNord kan du ta ut din kompletterande ålderspension ITP-P före 65 år. Pensionen betalas ut i fem år men du kan välja att ta ut den under en längre tid. Beloppet du får blir då lägre. Du kan ta ut den kompletterande ålderspensionen ITP-P tidigast från 55 år.

Din kompletterande ålderspension ITP-P betalas ut av det försäkringsbolag som du valt för att förvalta din kompletterande ålderspension ITP-P.

Om du inte gjort ett val placeras dina pengar hos Alecta

Om du inte har valt vem som ska förvalta din kompletterande ålderspension ITP-P placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring hos Alecta utan återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Mer information om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.