Besked om fribrev för din tjänstepension

Varje år får du som är tjänstledig eller har varit anställd hos PostNord ett besked om din intjänade tjänstepension. Det kallas fribrevsbesked. Det skickas vanligen kring februari-mars varje år. Du kan också logga in för att se ditt senaste besked.

Så här läser du ditt besked för fribrev

Denna tjänstepension kallas fribrev och består av två delar, förmånsbestämd ålderspension och i vissa fall familjepension. I fribrevet kan du se hur mycket du har tjänat in till båda delarna.

Din tjänstepension från Posten kan vara redovisad i flera delbelopp eftersom olika pensionsavtal har gällt under olika perioder. När du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension kommer vi att betala ut alla delbeloppen. Nedanför kan du läsa mer om de olika delarna och få mer information om innehållet i beskedet om fribrev.

Livränta PA-91

Här ser du hur mycket du har tjänat in till din livränta. Livräntan bestäms av ditt pensionsunderlag och din tjänstetid. Pensionsunderlaget räknas fram utifrån medeltalet av dina pensionsgrundande årslöner innan 1994. Som tjänstetid får du räkna den tid du har arbetat statligt från 28 års ålder till och med den 28 februari 1994. Du har rätt till livränta om du:

  • var anställd på Posten innan den 28 februari 1994
  • även var anställd på Posten efter den 1 mars 1994 när Posten blev ett bolag
  • var äldre än 28 år när Posten blev ett bolag den 1 mars 1994.

Vi har räknat ut livräntan för att kunna se ur mycket du har tjänat in till din tjänstepension enligt det äldre pensionsavtalet PA-91 som gällde för anställda på Posten innan bolagiseringen.

PA-91T

Här ser du hur mycket du har tjänat in till ditt fribrev för pensionsavtalet PA-91T. Ditt fribrev bestäms av ditt pensionsunderlag och hur länge du har omfattats av pensionsavtalet PA-91T. Du har ett fribrev om du:

  • om du slutade din anställning eller bytte bolag inom Posten under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995.

Om du var sjuk 1 januari 1996 gäller pensionsavtalet PA-91T så länge du är fortsatt sjuk.

ITP-P

Pensionsavtalet ITP-P gäller från och med den 1 januari 1996.

ITP-P (SPV och Skandia)

Här ser du hur mycket du har tjänat in till den delen av din tjänstepension som finns försäkrad i Skandia. Om du arbetar eller har arbetat på ett bolag inom Posten där tjänstepensionen är försäkrad i Skandia är det SPV och Skandia som administrerar den.

ITP-P (SPV)

Här ser du hur mycket du har tjänat in till den delen av din tjänstepension som administreras av SPV. Om du är anställd i ett av de övriga bolagen inom Posten tryggas din förmånsbestämda ålderspension genom skuldföring.

Total förmånsbestämd ålderspension

Här kan du se hur mycket förmånsbestämd ålderspension du har tjänat in genom din anställning hos Posten.

Mer information om hur vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension

Total familjepension

Här kan du se hur mycket familjepension du har tjänat in genom din anställning hos Posten.

Läs mer om familjepension under händelsen dödsfall

Senaste arbetsgivare

Om du har varit anställd i flera bolag inom Posten visas bara din senaste arbetsgivare.

Tidpunkt för fribrevet

Här kan du se när du slutade tjäna in till din tjänstepension enligt pensionsavtalet ITP-P. Om du slutade din anställning mitt i en månad får du ändå tjänstepension för hela månaden.

Försäkringstid, antal månader

Här kan du se hur många månader du har tjänat in tjänstepension i din anställning hos Posten. Du får bara räkna tjänstetid från att du fyller 28 år.

Vad som händer om du slutat din anställning

Övriga regler i avtalet

Om du har valt att avstå från din rätt till famijepension ser du från vilken tidpunkt du har avstått från den här.

Efterskydd

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att:

  • Du kan ha rätt till sjukpension om du blir sjuk.
  • Det kan finnas rätt till pengar för din familj om du avlider.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till ett liknande skydd.

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har 65 år som pensionsålder men kan börja ta ut din pension från 55 år. Du kan också välja att ta ut den senare än 65 år. På Minpension.se kan du göra en prognos för hela din pension och se hur din pension påverkas beroende på vid vilken ålder du går i pension.

Förutom den förmånsbestämda ålderspensionen och familjepensionen innehåller tjänstepensionsavtalet ITP-P dessutom en kompletterande ålderspension ITP-P (ITPK-P). Under tiden du var anställd har Posten betalat in motsvarande 2 procent av din lön i premier till den försäkringsgivare som du har valt. Du får ett separat pensionsbesked om din kompletterande ålderspension ITP-P från din försäkringsgivare varje år.

Mer information om kompletterande ålderspension ITPK-P

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL