Hur din förmånsbestämda ålderspension räknas ut

Vad du får i förmånsbestämd ålderspension beror på om du går i pension när du fyller 65 år eller om du vill ta ut din pension före eller efter 65 år.

Om du går i pension när du fyller 65 år

Om du arbetar till 65 år blir hel förmånsbestämd ålderspension 10 procent av den pensionsmedförande lönen (slutlönen) upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Om du har en pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbe­lopp får du dessutom 65 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent av lönedelen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Om du går i pension innan du fyller 65 år (förtida uttag)

Du kan ta ut den förmånsbestämda ålderspensionen i förtid, men inte innan du fyllt 55 år. Din pension blir lägre om du tar ut den i förtid, eftersom premiebetalningen avbryts och eftersom pensionen ska betalas ut till dig under en längre tid.

Om du går i pension före pensionsåldern men efter 62 års ålder blir din tjänstepension slutbetald. Då beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen, den kompletterande ålderspensionen ITP-P och eventuell familjepension som om du arbetat fram till pensionsåldern. Slutbetalning gäller inte om du går i pension enligt övergångsreglerna för lägre pensionsålder.

Om du går i pension efter att du fyllt 65 år (uppskjutet uttag)

Du kan också skjuta upp uttaget av förmånsbestämda ålderspension. Det kan du göra tills du fyller 70 år. Ditt framtida månadsbelopp blir då större eftersom pensionen betalas ut under kortare tid.

Temporärt uttag

Normalt betalar vi ut din förmånsbestämda ålderspension från och med att du fyllt 65 år och livet ut, men du kan även välja att ta ut den under en begränsad tid om minst fem år. Du kan välja att göra ett temporärt uttag efter att du fyllt 55 år. Då innefattar det även tjänstepension som du tjänat in i PostNord en­ligt pensionsavtal PA-91 och PA-91T.

Tjänstetidsberoende

Din förmånsbestämda ålderspension enligt ITP-P minskar om du tjänat in kortare tjänstetid än 360 månader (30 år).

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år
Pensionsmedförande lön i inkomstbasbelopp Hel ålderspension
–7,5 inkomstbasbelopp 10 %
7,5–20,0 inkomstbasbelopp 65 %
20,0–30,0 inkomstbasbelopp 32,5 %

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL