Slutat din anställning

Om du har slutat din anställning hos PostNord efter att du fyllt 28 år så har du rätt till förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension ITPK-P och i vissa fall familjepension. Pensionen kallas då för fribrev.

Vad händer med din tjänstepension när du slutat din anställning?

Vi skickar årligen ut fribrevsbesked till dig där det står hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension och eventuellt till din familjepension.

Det försäkringsbolag som administrerar din kompletterande ålderspension ITPK-P lämnar årligen information om aktuellt värde.

Om du slutar mellan 62 och 65 års ålder

Om du går i pension före 65 år men efter 62 års ålder, blir din tjänstepension slutbetald. Det betyder att den förmånsbestämda ålderspensionen, den kompletterande ålderspensionen ITPK-P och eventuell familjepension beräknas som om du arbetat fram till 65 år.

Slutbetalning gäller inte om du går i pension enligt övergångsbestämmelser. Det vill säga ha rätt att gå i pension innan 65 år. Olika bestämmelser gäller för olika yrkeskategorier. Prata med din arbetsgivare eller kontakta oss om du undrar vad som gäller för dig.

Du når oss på foretag@spv.se eller 060- 18 75 67.

Så här kan du ta ut din tjänstepension

Om du blir sjuk eller avlider inom tre månader efter att du slutat din anställning hos PostNord

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att

  • du kan ha rätt till sjukpension om du blir sjuk.
  • din familj kan ha rätt till pengar om du avlider.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till liknande skydd. 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL