Om du har sjukpenning från Försäkringskassan

Hur mycket du får i sjukpension från oss beror på när du var sjuk och när du började din anställning på PostNord.

Om du var sjuk den 31 december 2008 och fortsatt sjuk den 1 januari 2009

Om du var sjuk den 31 december 2008 och fortsatt sjuk den 1 januari 2009 omfattas du av PostNords gamla ITP-P avtal så länge du är sjuk. Det innebär att om du är sjuk i mer än 90 dagar och får sjukpenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till sjukpension från oss. Förutsättningen är att du har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent och att din pensionsmedförande lön är över 7,5 prisbasbelopp, ca 28 000 kronor per månad.

Om du får sjukpenning på fortsättningsnivå från Försäkringskassan efter den 365:e sjukdagen sänks nivån till 75 procent. Om Försäkringskassan beslutar att du får fler dagar med sjukpenning på normalnivå kvarstår nivån på 80 procent.

Mer information om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön och sjukpenningtiden
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension under sjukpenningtid dag 91-360Sjukpension under sjukpenningtid from dag 361
– 7,5 prisbasbelopp - -
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 80 % 80 / 75 %
20,0 inkomstbasbelopp– 30,0 inkomsbasbelopp 80 % 80 / 75 %

Om du var anställd den 31 december 2008 och är fortsatt anställd den 1 januari 2009

Om du var anställd den 31 december 2008 och har en sammanhängande anställningstid gäller övergångsbestämmelser för sjukpensionsnivåer. Det innebär att om du är sjuk i mer än 90 dagar och får sjukpenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till sjukpension från oss. Förutsättningen är att du har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent.

Om du får sjukpenning på fortsättningsnivå från Försäkringskassan efter den 365:e sjukdagen sänks nivån till 75 procent. Om Försäkringskassan beslutar att du får fler dagar med sjukpenning på normalnivå kvarstår nivån på 80 procent.

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön och sjukpenningtiden.

Sjukpension som påbörjas före 2018-07-02
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension under sjukpenningtid dag 91-360Sjukpension under sjukpenningtid from dag 361
–7,5 prisbasbelopp 10 % -
7,5 prisbasbelopp– 20,0 inkomstbasbelopp 80 % 80 / 75 %
20,0 inkomstbasbelopp–30,0 inkomstbasbelopp 80 % 80 / 75 %
Sjukpension som påbörjas 2018-07-02 eller senare
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension under sjukpenningtid dag 91-360Sjukpension under sjukpenningtid from dag 361
–8 prisbasbelopp 10 % -
8 prisbasbelopp– 20,0 inkomstbasbelopp 80 % 80 / 75 %
20,0 inkomstbasbelopp–30,0 inkomstbasbelopp 80 % 80 / 75 %

Nyanställd eller återanställd vid PostNord den 1 januari 2009 eller senare

Om du är nyanställd eller återanställd vid PostNord den 1 januari 2009 eller senare omfattas du av PostNords pensionsavtal ITP-P avdelning 2. Det innebär att om du är sjuk i mer än 90 dagar och får sjukpenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till sjukpension från oss. Förutsättningen är att du har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent.

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön och sjukpenningtiden.

Sjukpension som påbörjas före 2018-07-02
Pensionsmedförande lönSjukpension under sjukpenningtid dag 91-360Sjukpension under sjukpenningtid from dag 361
–7,5 prisbasbelopp 10 % -
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 65 % 65 %
20,0 inkomstbasbelopp–30,0 inkomstbasbelopp 32,5 % 32,5 %
Sjukpension som påbörjas 2018-07-02 eller senare
Pensionsmedförande lönSjukpension under sjukpenningtid dag 91-360Sjukpension under sjukpenningtid from dag 361
–8 prisbasbelopp 10 % -
8 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 65 % 65 %
20,0 inkomstbasbelopp–30,0 inkomstbasbelopp 32,5 % 32,5 %

 

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
  • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • under föregående kalenderår utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg.

Om du får en löneförhöjning efter att du fyllt 60 år får du inte alltid räkna med den i sin helhet. Det beror på en regel som kallas för lönekapning.

Löneändring under sjukperiod

Beräkningen av din pensionsmedförande lön kan påverkas om du blir sjuk under en längre tid. Om du är sjuk längre än 90 dagar kommer din pensionsmedförande lön att vara oförändrad så länge du är sjuk även om PostNord ändrar din lön.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

XS SM MD LG XL