Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Hur mycket du får i sjukpension från oss beror på om du blev anställd vid PostNord före eller efter 2009.

Om du var anställd vid PostNord fram till 31 december 2008

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning är din sjukpension från oss ungefär 21 procent av din pensionsmedförande lön. Om din pensionsmedförande lön är högre än 7,5 prisbasbelopp per månad blir sjukpensionen högre. 

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension vid aktivitetsersättning och sjukersättning
–7,5 prisbasbelopp 21 %
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 81 %
20,0 inkomstbasbelopp–30,0 inkomstbasbelopp 40,5 %

Om du är nyanställd vid PostNord efter 1 januari 2009

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 15 procent av din pensionsmedförande lön. Om din pensionsmedförande lön är högre än 7,5 prisbasbelopp per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension vid aktivitetsersättning och sjukersättning
–7,5 prisbasbelopp 15 %
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 65 %
20,0 inkomstbasbelopp– 30,0 inkomstbasbelopp 32,5 %

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
  • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • under föregående kalenderår utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg.

Om du får en löneförhöjning efter att du fyllt 60 år får du inte alltid räkna med den i sin helhet. Det beror på en regel som kallas för lönekapning. 

Mer information om löneförhöjning nära pensionsålder

Löneändring under sjukperiod

Beräkningen av din pensionsmedförande lön kan påverkas om du blir sjuk under en längre tid. Om du är sjuk längre än 90 dagar kommer din pensionsmedförande lön att vara oförändrad så länge du är sjuk även om PostNord ändrar din lön.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.