Gå ner i arbetstid

Din tjänstepension påverkas om du går ner i arbetstid. Din tjänstepension påverkas olika beroende på hur din anställning ser ut. Din allmänna pension kan påverkas om du går ner i arbetstid.

Vad händer med din tjänstepension om du är tjänstledig på deltid?

Om du är tjänstledig på deltid under en månad eller mer påverkas beräkningen av din pensionsmedförande lön och din tjänstepension. I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
  • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • kontanta avlöningsförmåner som är utbetalda under föregående kalenderår, till exempel semestertillägg.

Din förmånsbestämda ålderspension påverkas under den period som du är tjänstledig på deltid. Den blir lägre än om du arbetar heltid eftersom den förmånsbestämda ålderspensionen räknas på en lägre pensionsmedförande lön.

Din kompletterande ålderspension ITPK-P påverkas också. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av den pensionsmedförande lönen. Mindre lön ger mindre tjänstepension.

Om din tjänstledighet upphör efter att du fyllt 60 år kan även din pensionsmedförande lön påverkas efter det. Den förmånsbestämda ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen ITPK-P blir då lägre än om du arbetat heltid.

Mer information om löneförhöjning nära pensionsålder

Vad menar vi med tjänstledig på deltid?

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och är tjänstledig på 20 procent av din anställning. Du arbetar 80 procent.

Exempel 2 – Du har en anställning på 70 procent och är tjänstledig 10 procent av din anställning. Du arbetar 60 procent.

Hur påverkas din tjänstepension om du får delpension?

Om du har en delpension som betalas ut kan din tjänstepension påverkas eftersom du då arbetar deltid.

  • Den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas i två delar. Den ena delen beräknas på den pensionsmedförande lön som du har i deltidsanställningen. På den del som du får delpension beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen som om du inte tagit delpension så kallad slutbetalning.
  • PostNord fortsätter att betala in pengar till din kompletterande ålderspension ITPK-P. Inbetalningarna räknas på den pensionsmedförande lön som du har i din deltidsanställning.
  • PostNord betalar också en engångspremie till din kompletterande ålderspension ITPK-P när vi börjar betala ut din delpension, en så kallad slutbetalning.
  • Det belopp som du får i delpension från oss räknas inte som pensionsgrundande inkomst hos Pensionsmyndigheten. Din allmänna pension kan därför minska om du får delpension. Vänd dig till Pensionsmyndigheten för mer information.

Pensionsmyndighetens webbplats

Särskilda regler gäller för dig som har en pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Vad menar vi med delpension?

Exempel 1 – Du har en anställning på 100 procent och får delpension på 25 procent från din arbetsgivare. Du arbetar 75 procent.

Exempel 2 – Du har en anställning på 80 procent och får delpension på 25 procent från din arbetsgivare. Du arbetar 60 procent.

Din allmänna pension kan påverkas

När du går ner i arbetstid kan din allmänna pension påverkas. Vänd dig till Pensionsmyndigheten för mer information.

Pensionsmyndighetens webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL