Familjepension – en extra pension till din familj om du dör

Om du dör efter att du fyllt 28 år kan din familj få familjepension på den del av din pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Gäller även om du dör efter pensionsåldern.

Rätt till familjepension har:

  • make eller maka
  • registrerad partner
  • barn under 20 år.

Hur stor är familjepensionen?

Familjepensionens grundbelopp är 32,5 procent av din pensionsmedförande lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 16,25 procent av din pensions­medförande lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Familjepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 30 år (360 månader).

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • Aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
  • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • Under föregående kalenderår utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg.

Vem får familjepensionen?

Din make, maka eller registrerade partner får hela grundbeloppet när det inte finns pensionsberättigade barn. Om du har ett eller flera barn får maken, makan eller registrerade partnern alltid 75 procent av grundbeloppet.

Hur länge betalas familjepensionen ut?

Familjepensionen betalas ut varje månad livet ut. Familjepensionen upphör att betalas ut

  • om din make, maka eller registrerade partner gifter sig före 60 års ålder
  • när ditt barn fyller 20 år*
  • när din make, maka, registrerade partner eller ditt barn dör.

*Barn som har fyllt 20 år och får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan har rätt till familjepension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Ingen ansökan

Om du avlider behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. SPV utreder och bevakar efterlevandes rätt till familjepension.

Rätt att avstå familjepension

Du har rätt att avstå från framtida intjänande av familjepension och istället få en förstärkt kompletterande ålderspension ITP-P (ITPK-P). Det måste du anmäla till din arbetsgivare. Den familjepension som du redan tjänat in omvandlas till ett så kallat fribrev.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL