Återbetalningsskydd och familjeskydd

Återbetalningsskydd och familjeskydd är båda en form av efterlevandepension. Om du har valt att avstå en del av premien för din kompletterande ålderspension ITP-P, (ITPK-P) så har dina efterlevande i vissa fall rätt att få pengar om du dör.

Återbetalningsskydd  –  pengar till din familj om du dör

Återbetalningsskydd innebär att familjen får en pension under fem år om du avlider före pensionsåldern. Storleken på återbetalningsskyddet motsvarar värdet av de premier som återbetalningsskyddats (hela eller del av pensionskapitalet). Om du avlider när du börjat ta ut din kompletterande ålderspension ITP-P får dina efterlevande ta över de utbetalningar som är kvar.

Om du valt återbetalningsskydd är det försäkringsbolaget som förvaltar din kompletterande ålderspension ITP-P som betalar ut återbetalningsskyddet.

Familjeskydd  –  en extra pension till din familj om du dör

Du kan välja att familjeskydd betalas ut till din familj med ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp under fem, tio, femton eller tjugo år. Familjeskydd gäller bara om du avlider före 65 års ålder och så länge som din arbetsgivare betalar in pengar. Om du slutar din anställning hos PostNord får dina efterlevande inte den här pensionen.  Alecta betalar ut familjeskyddet.

Läs mer om familjeskydd på Alectas webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL