Om du vill gå i pension före 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension PA-RFVS.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension före 65 år

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension (fribrev) tidigast från 55 år. Den förmånsbestämda ålderspensionen blir då lägre eftersom pensionen betalas ut under en längre tid.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension på olika sätt:

  • Samma belopp under hela livet.
  • Temporärt uttag under minst 5 år.
  • Skjuta upp uttaget av din pension till ett senare tillfälle.

Ta ut kompletterande ålderspension före 65 år

Om du har slutat din anställning kan du ta ut din kompletterande ålderspension PA-RFVS (PA-RFVS-K) före 65 år. Pensionen betalas ut i fem år men du kan välja att ta ut den under en längre eller kortare tid. Du kan ta ut den kompletterande ålderspension PA-RFVS tidigast från 55 år.

Din kompletterande ålderspension PA-RFVS betalas ut av det försäkringsbolag som du valt för att förvalta din kompletterande ålderspension PA-RFVS. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Om du inte gjort ett val placeras dina pengar hos Skandia

Om du inte har valt vem som ska förvalta din kompletterande ålderspension PA-RFVS placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring hos Skandia med återbetalningsskydd och familjeskydd på ett förhöjt prisbasbelopp.

Om du slutar din anställning får dina efterlevande inte familjeskydd. Om du var sjuk när anställningen upphörde så gäller familjeskyddet så länge du är fortsatt sjuk.

Mer information om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.