Om du vill gå i pension efter 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension PA-RFVS.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension efter 65 år

Du kan välja att ta ut din förmånsbestämda ålderspension (fribrev) efter 65 år. Du kan längst skjuta upp uttaget till 70 år.

  • Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning.
  • Du tjänar inte in mer pengar till din tjänstepension efter 65 år. Om du skjuter upp uttaget av din tjänstepension till efter 65 år blir beloppet högre eftersom det ska betalas ut under en kortare tid.

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension på olika sätt:

  • Samma belopp under hela livet.
  • Temporärt uttag under minst 5 år.

Ta ut kompletterande ålderspension PA-RFVS efter 65 år

Din kompletterande ålderspension PA-RFVS (PA-RFVS-K) betalas normalt ut från 65 år. Pengarna betalas ut under fem år men du kan ändra om du vill ta ut pensionen under en längre eller kortare tid. 

Dinkompletterande ålderspension PA-RFVS betalas ut av det försäkringsbolag som du valt för att förvalta din kompletterande ålderspension PA-RFVS. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Om du inte gjort ett val placeras dina pengar hos Skandia

Om du inte har valt vem som ska förvalta din kompletterande ålderspension PA-RFVS placeras dina pengar i en traditionell livförsäkring hos Skandia med återbetalningsskydd.

Mer information om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.