Återbetalningsskydd och familjeskydd

Återbetalningsskydd och familjeskydd är båda en form av efterlevandepension, pension till dina efterlevande. Om du har valt att ha återbetalningsskydd har dina efterlevande i vissa fall rätt att få pengar om du dör.

Det är det försäkringsbolag som du valt för att förvalta din kompletterande ålderspension PA-RFVS som betalar ut återbetalningsskyddet till din familj.

Återbetalningsskydd – pengar till din familj om du dör

  • Återbetalningsskydd innebär att din familj får en pension under fem år om du avlider före 65 år. Storleken på återbetalningsskyddet motsvarar den summa som är återbetalningsskyddad. Det kan vara hela eller en del av de pengar du har tjänat in till din tjänstepension.
  • Om du avlider under tiden som du får pengar från din tjänstepension utbetald, får dina efterlevande ta över utbetalningen. De får då pengar under den tid som återstår av de fem åren.

Familjeskydd – en extra pension till din familj om du dör

  • Familjeskyddet betalas ut till din familj under fem år om du avlider före 65 års ålder. Storleken på familjeskyddet är ett eller två förhöjda prisbasbelopp. Familjeskyddet gäller bara så länge som din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension.
  • Om du slutar din anställning får dina efterlevande inte den här pensionen.
  • Om du var sjuk när anställningen upphörde gäller familjeskyddet så länge du är sjuk.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL