Vill jobba mindre

Om du vill jobba mindre en tid innan du går i pension finns det tre olika alternativ. Du kanske kan få delpension av din arbetsgivare, vara tjänstledig på deltid eller få en deltidsanställning. Din tjänstepension påverkas olika beroende på hur du gör och vid vilken tidpunkt som du går ner i arbetstid. Särskilt uppmärksam bör du vara om du är äldre än 60 år.

Om du är vill gå ner i arbetstid en tid före din pensionering kontaktar du din arbetsgivare.

Om du får delpension från din arbetsgivare

Vissa anställda kan få delpension. Olika regler gäller hos olika arbetsgivare. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta vilka regler som gäller på din arbetsplats.

Om du är tjänstledig på deltid eller får en deltidsanställning

Du kan gå ner i arbetstid, en tid innan du går i pension, på två olika sätt. Du kan:

  • vara tjänstledig på deltid
  • få en deltidsanställning.

Din förmånsbestämda ålderspension påverkas om du går ner i arbetstid en tid före du går i pension eftersom pensionen beräknas på den pensionsmedförande lön som gäller för dig när du slutar din anställning. Även din kompletterande ålderspension ITP-S blir lägre om du går ner i arbetstid.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • Aktuell fast lön inklusive fasta tillägg.
  • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • Kontanta avlöningsförmåner som betalats ut under föregående kalenderår, till exempel semestertillägg

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL